Onderzoek en Advies

In het kader van hun afstuderen kunnen vierdejaarsstudenten van HAS Hogeschool uw project als afstudeerproject (Bedrijfsopdracht) uitvoeren. Zij doen dit onder deskundige begeleiding van een projectleider vanuit HAS Kennistransfer & Bedrijfsopleidingen. We hanteren een professionele aanpak: de planning, werkwijze, doelstellingen en het op te leveren resultaat worden van te voren contractueel met u vastgelegd. Gedurende de looptijd van het project vindt regelmatig overleg en afstemming plaats.

Drie redenen om te kiezen voor HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen:

  1. Expertise: meer dan 350 vakexperts binnen HAS Hogeschool;
  2. Ervaring: jaarlijks meer dan 300 projecten voor bedrijven in de agri, food en groene ruimte;
  3. Professionele faciliteiten voor onderzoek, productontwikkeling en creatieve processen.

Geen twee vragen zijn hetzelfde en dus wordt voor ieder project  een uniek, multidisciplinair projectteam samengesteld. Onze projectteams kunnen bestaan uit de volgende medewerkers:

  • adviseurs van HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen;
  • docenten van HAS Hogeschool;
  • projectmedewerkers van HAS Hogeschool;
  • vierdejaarsstudenten van HAS Hogeschool;
  • lectoren.

Zo profiteert u van een brede deskundigheid, actuele knowhow van ervaren vakspecialisten en enthousiaste, jonge professionals. Afspraken, werkwijze, kosten en beoogde resultaten worden vooraf contractueel vastgelegd, geen verrassingen dus.

Lees meer op de website van HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen >>