Stages en afstudeeropdrachten

HAS Hogeschool hecht veel waarde aan de samenwerking met het bedrijfsleven. Werken in de praktijk is voor veel studenten het meest waardevolle onderdeel van hun opleiding. De stages vinden plaats het begin van het 2e jaar (oriëntatiefase) en in het 3e jaar. Een stage in het buitenland is bij elke opleiding een verplicht onderdeel. In het 4e jaar studeert de student af via een bedrijfsopdracht.
 

Stage

De stage is een vast onderdeel van het onderwijsprogramma van HAS Hogeschool. Studenten zoeken zélf actief naar een stageplaats. Ze hebben een thuisbasis op het stagebedrijf en komen daar in aanraking met alle facetten van het bedrijf. Gelijktijdig voeren zij een opdracht uit. De begeleiding van de student wordt verzorgd vanuit het stagebedrijf. HAS Hogeschool draagt daarbij geen verantwoordelijkheid voor het geleverde resultaat. Ook studenten uit het buitenland doen in Nederland hun werkervaring op.

Wilt u meer weten over stages? Kijk dan voor meer informatie in de brochure van de betreffende opleiding:

Bedrijfskunde & agribusiness Dier- en veehouderij Food Innovation (Den Bosch)
Food Innovation (Venlo)
Contact:
Den Bosch: Ge-Anneke Hof
Venlo: Esther Vennekens
Contact:
Annemarie Kerkhof

Contact:
Den Bosch: Roel van den Berg
Venlo: Marc Pruijssers

Geo Media & Design International Food & Agribusiness Management van de Leefomgeving
Landscape Design
Bedrijvenfolder Landscape Design
Contact:
Tom van Duijnhoven
Contact:
Eshter van Lieshout
Contact:
Maartje Koot
Milieukunde Management van de Leefomgeving
Stad en streekontwikkeling
Toegepaste Biologie
bedrijvenfolder hbo opleiding Miliekunde - HAS Hogeschool
Contact:
Pauline Spitters
Contact:
Maartje Koot
Contact:
Den Bosch: Carly Verhagen
Venlo: Giel Krutzer
Management van de Leefomgeving
Tuin- en landschapsmanagement
Tuinbouw en Akkerbouw Voedingsmiddelentechnologie
Contact:
Maartje Koot
Contact:
Maaike Mikkers
Contact:
Andrea Timmermans

 

Afstuderen: een beroepsopdracht via HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen

In het 4e jaar voeren studenten van HAS Hogeschool in het kader van hun afstuderen een project uit in het bedrijfsleven (de zogenaamde beroepsopdracht). Dit gebeurt onder professionele begeleiding van HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen. HAS Hogeschool hanteert bij beroepsopdrachten een heldere filosofie: studenten dienen in een resultaatgerichte omgeving te laten zien dat zij hun diploma waard zijn. De projectaanpak, doelstellingen en resultaten worden in een contract tussen HAS Kennistransfer en de opdrachtgever vastgelegd. Dankzij deze formule profiteert de opdrachtgever van multidisciplinaire deskundigheid, een brede know-how en enthousiaste jonge professionals.

Als opdrachtgever investeert u in een projectresultaat en de daarvoor benodigde expertise en tijd van één of meer adviseurs. De onderwijskundige begeleiding blijft een verantwoordelijkheid van HAS Hogeschool en wordt gefinancierd uit de onderwijsmiddelen (20 uur per student). Het projectteam werkt als externe consultants voor de opdrachtgever. De standplaats is afhankelijk van het type werkzaamheden en kan dus op het bedrijf zijn, bij HAS Hogeschool of op een andere locatie.

Een beroepsopdracht wordt uitgevoerd door een team van doorgaans 2 studenten, waarbij elke student zijn of haar expertise, belangstelling en ervaring meebrengt. Multidisciplinaire teams komen steeds vaker voor: studenten uit verschillende opleidingen maken dan deel uit van het team, bijvoorbeeld: 

  • Voedingsmiddelentechnologie & Food Innovation,
  • Milieutechnologie & Bedrijfskunde,
  • Veehouderij & Vleestechnologie.

 

Wat zijn de voordelen voor uw bedrijf?

  • enthousiaste professionals, aan het begin van hun professionele carrière
  • fulltime beschikbaarheid gedurende een periode van 5 maanden
  • professionele begeleiding en advies door adviseur van HAS KennisTransfer
  • resultaatgarantie

De meeste beroepsopdracht hebben als startmoment begin februari, maar ook op andere momenten van het jaar beginnen studenten met hun beroepsopdracht.

 

Heeft u een project dat u wilt laten uitvoeren als beroepsopdracht?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw organisatie? Stel dan vrijblijvend uw vraag aan HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen via het formulier op de website. 
U kunt natuurlijk ook bellen 088 - 890 36 37 of mailen.

Voorbeelden van afstudeerprojecten vind u op de website van HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen.