Venlo

Bedrijfskunde en agri-foodbusiness

Variant van Bedrijfskunde en agribusiness - Je leert heel praktijkgericht alles over management, financiën, logistiek en marketing in de richting Agri, Food of Paard & gezelschapsdieren.

Den Bosch

Bedrijfskunde en agribusiness

Je leert bedrijfsvraagstukken in de agrisector analyseren en financiële zaken regelen. Maar ook logistieke problemen oplossen en marketingstrategieën ontwikkelen.

Den Bosch

Bedrijfskunde en foodbusiness

Variant van Bedrijfskunde en agribusiness - Je leert bedrijfsvraagstukken in de foodsector analyseren en financiële zaken regelen. Maar ook logistieke problemen oplossen en marketingstrategieën ontwikkelen.

Venlo

Food Innovation

Je leert hoe je vernieuwende foodconcepten ontwikkelt, van eerste idee tot ontwerp, productie en verkoop.

Den Bosch

Food Innovation

Bij deze opleiding leer je hoe je nieuwe food-concepten bedenkt en in de markt zet. Je werkt aan innovatieve concepten, de verpakking en de marketingmix.

Den Bosch

Geo Media & Design

Bij deze opleiding leer je aardrijkskunde, ICT en design te combineren. Je analyseert maatschappelijke vraagstukken en draagt bij aan een oplossing met bijvoorbeeld een innovatieve app of interactieve kaart.

Venlo

Healthy Living

Variant van Food Innovation - Je leert innovatieve concepten te ontwikkelen op het gebied van zowel voeding, leefstijl als leefomgeving om de gezondheid van mensen te verbeteren.

Den Bosch

Horticulture & Business Management

Variant van Tuinbouw en akkerbouw - Een Engelstalige opleiding over plantenteelt van producent tot consument, waarin kennis over bedrijfsmanagement wordt gecombineerd met kennis over de keten en de teelt.

Den Bosch

International Food & Agribusiness

Bij deze Engelstalige opleiding leer je op welke wijze je de wereldwijde voedselketens door internationaal, duurzaam ondernemen toekomstbestendig kunt maken.

Den Bosch

Management van de Leefomgeving

Bij deze opleiding werk je aan de inrichting en het ontwerp van onze leefomgeving. De opleiding combineert aardrijkskunde, biologie en economie.

Den Bosch

Milieukunde

Bij de opleiding Milieukunde (Environmental Innovation) ga je aan de slag met biologie en scheikunde om oplossingen te vinden voor een beter milieu en een leefbare aarde.

Venlo

Toegepaste Biologie

Bij deze opleiding bestudeer je planten, dieren en ecologie. Met jouw onderzoek lever je een bijdrage aan een duurzame leefomgeving.

Den Bosch

Toegepaste Biologie

Bij deze opleiding bestudeer je planten, dieren en ecologie. Met jouw onderzoek lever je een bijdrage aan een duurzame leefomgeving.

Den Bosch

Tuinbouw en akkerbouw

Je ontdekt de wereld van plantenteelt, maar ook de productieketen van producent tot consument. Je krijgt teelt- én bedrijfskundige vakken. 

Den Bosch

Veehouderij

Variant van Dier- en Veehouderij - Bij deze opleiding leer je van alles over koeien, varkens, kippen en geiten. Je verdiept je in het dier, het bedrijf en de omgeving.