Kun je rijk worden van verwende varkens?

Premium pig challenge

Hoeveel eerstejaars studenten starten deze opleiding? Hoe beoordelen huidige studenten de opleiding? Hoeveel uur contacturen heb je in het eerste jaar? En hoe snel vinden afstudeerders van de hbo opleiding Bedrijfskunde en agri-foodbusiness een baan? De antwoorden op deze vragen vind bij facts & figures!

Studenttevredenheid

Op een schaal van 0 (zeer ontevreden) tot 100% (zeer tevreden)

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom 2017-2018 (waarbij 1 poppetje gelijk staat aan 5 studenten)

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week, procentueel op basis van een 40 uurse week. Volgens de grootste groep studenten.

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

Diploma binnen 5 jaar

Diploma Bedrijfskunde en agri-foodbusiness

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald.

Diploma HBO-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelor diploma of hoger heeft behaald.

 

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs.

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen