Hoofdmenu

Studiekeuze-helper

Hallo, mijn naam is Toon Vervoort en ik ben 19 jaar. Momenteel zit ik in het 3e jaar van de opleiding Bedrijfskunde en agri-foodbusiness op de HAS in Venlo en ik ga jullie iets vertellen over mijn binnenlandstage van 20 weken. Het doel van mijn stage is om een bedrijfskundig onderzoek uit te voeren en om meer te leren over de pluimveesector.

Ik loop op dit moment stage bij DeVe Pluimvee B.V. in Ysselsteyn (Limburg). Het bedrijf benaderde mij met de vraag of ik wilde onderzoeken wat het kost om een nieuwe vleeskuikenstal te bouwen. Dit leek me wel een mooie uitdaging dus heb ik meteen gereageerd. De opdracht was precies wat ik zocht en aangezien ik weinig ervaring heb binnen de pluimveesector leek het me ook leuk om hier meer over te leren. Het bedrijf heeft vorig jaar een locatie gekocht waar zich voorheen een leghennenbedrijf bevond. Deze locatie willen ze gaan ombouwen tot vleeskuikenbedrijf waardoor ze hier 53.000 reguliere vleeskuikens kunnen houden. De locatie in Ysselsteyn bevat ook nog een stuk bouwgrond dat een eventuele uitbreiding mogelijk maakt. Ook hebben ze een gehuurde locatie in Goch (Duitsland) waar 43.000 reguliere vleeskuikens worden gehouden.

Onderzoek bedrijfsuitbreiding 

Tijdens mijn stage ben ik bezig met het onderzoeken van een bedrijfsuitbreiding. De bouwgrond op de locatie in Ysselsteyn wil het bedrijf gaan gebruiken voor een nieuwe stal voor reguliere vleeskuikens. Voordat het bedrijf de stal mag gaan bouwen moeten ze een bouwvergunning in hun bezit hebben. De nieuwe stal moet aan alle wet- en regelgeving voldoen en natuurlijk ook aan de wensen van de ondernemers, Stijn Derks en Emmeke Verburg. Zodra hiervan alles in kaart is gebracht, wordt er gekeken hoe zij hun stal willen inrichten en welke extra opties er worden genomen. Denk bij extra opties aan: 

  • een luchtwasser,
  • warmtewisselaar of
  • zonnepanelen.

Als alle eisen en wensen zijn toegevoegd wordt er een investeringsbegroting gemaakt waardoor er een beeld ontstaat wat de nieuwe stal kost inclusief de inrichting. Uiteindelijk wordt er geëxploiteerd wat de nieuwe stal ieder jaar opbrengt.

Verzorging van de dieren

Naast mijn onderzoek voor de bedrijfsuitbreiding help ik ook mee met het verzorgen van de kuikens. Dan loop ik een controleronde door de stal om te kijken of het goed gaat met de dieren en probeer ik zo nodig bij te sturen. Naast het verzorgen van de dieren help ik ook mee met het wegladen van de kuikens. Dit gebeurt meestal tussen 10 uur ’s avonds en 6 uur ’s morgens. Omdat de zon op dat moment onder gaat of weer opkomt levert dat soms prachtige foto’s op. Als alle kuikens weg zijn, verzamelen Stijn en ik de mest met een verreiker en een kniklader zodat deze kan worden weggevoerd waarna de stal kan worden schoongemaakt en gereinigd. Wanneer de stallen schoongemaakt en gereinigd zijn, worden de stallen ingestrooid en voorbereid zodat de nieuwe ronde kuikens er in kan. Een ronde duurt 7 weken: 6 weken voor het groeien van de kuikens en 1 week voor het afvoeren van de mest en het schoonmaken en reinigen van de stal.