Hoofdmenu

Studiekeuze-helper

Welke vooropleiding heb je nodig om aan deze opleiding te beginnen? Wat is de toelatingsprocedure? En welke mogelijkheden zijn er als ik niet helemaal voldoe aan de eisen?

Havo, vwo of mbo?

Toelatingseisen

HAVO

Toelaatbaar met de volgende profielen:

 • Cultuur en maatschappij + wiskunde
 • Economie en maatschappij
 • Natuur en gezondheid
 • Natuur en techniek

VWO

Toelaatbaar met de volgende profielen:

 • Cultuur en maatschappij
 • Economie en maatschappij
 • Natuur en gezondheid
 • Natuur en techniek

MBO

Niveau 4, waarbij wiskunde sterk wordt aanbevolen. Kijk ook naar het Young Professionals Traject, daarmee word je voorbereid op studeren op hbo-niveau en kun je wiskunde bijspijkeren.

Meer informatie over het Young Professionals traject

In 3 stappen

Aanmelden en studiekeuzecheck

Bekijk hieronder de reguliere aanmeldprocedure. 

Doorloop de volgende stappen om je aan te melden voor de opleiding Bedrijfskunde en agri-foodbusiness.

 1. Bezoek een open dag en/of proefstudeerdag
  Tijdens een open dag of proefstudeerdag proef je de sfeer op HAS Hogeschool en ontmoet je studenten en docenten.
 2. Meld jezelf aan via www.studielink.nl
  Ga naar www.studielink.nl en kies dan voor Bedrijfskunde en agri-foodbusiness, vestiging Venlo.

  Je moet uiterlijk 1 mei aangemeld zijn om toelatingsrecht te krijgen (mits je aan de toelatingseisen voldoet). Na 1 mei vervalt dat recht, en gelden andere regels.
  Je kunt je dan nog aanmelden tot en met 15 juni 2022.
   
 3. Laat een studiekeuzecheck doen
  Als je je uiterlijk 1 mei inschrijft, heb je recht op een studiekeuzecheck. We adviseren je om daarvan gebruik te maken. Je weet dan beter of de opleiding bij je past.

  Voor Bedrijfskunde en agri-foodbusiness bestaat de studiekeuzecheck uit een motivatieformulier en het deelnemen aan een (online) open dag of proefstudeerdag. Dat kun je aanvragen bij de studieadviseur.

Heb je vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de studieadviseur Astrid Jillings, A.Jillings@has.nl.

Voldoe je niet aan deze eisen?

Overige instroom

Volg je nu HAVO/VWO maar heb je niet het juiste profiel?

Dan is er de mogelijkheid om bepaalde vakken bij te spijkeren. Klik hier voor meer informatie over de deficiëntiecursussen.

Volg je nu een mbo-opleiding zonder doorstromen wiskunde?

Vanuit de opleiding wordt sterk aanbevolen om het Young Professionals Traject (=MBO-HAS-traject) te volgen, zodat je beter voorbereid bent op je studie bij HAS Hogeschool. Klik hier voor meer informatie over het Young Professionals traject.

Beschik je over een niet-Nederlands diploma?

Internationale student? Bekijk ook de toelatingseisen op de Engelstalige website.

International Office behandelt de aanmeldingen van studenten met een niet-Nederlandse vooropleiding die zich willen inschrijven voor een Nederlandstalig hbo bachelor programma.

Verder moet je voldoen aan de volgende taaleis:
- NT2-certificaat Nederlands,
- óf
- bewijs dat je in Nederland hebt gestudeerd tot 3 HAVO / 3 VWO

Heb je vragen over deze aanmeldprocedure? Neem dan contact op met International Office: international@has.nl

21+ toets

Indien je niet de juiste vooropleiding hebt om te worden toegelaten én je bent 21 jaar of ouder (bij de start van het studiejaar d.w.z. 1 september) dan kun je je beroepen op de 21+ toets. Neem daarvoor contact op met de studieadviseur: a.jillings@has.nl

Studeren met een studiebeperking

Studie+

HAS Hogeschool wil bevorderen dat studenten met een functiebeperking die zich aanmelden, zoveel mogelijk de studie van hun keuze met succes kunnen volgen en voltooien. 

Onder een functiebeperking wordt verstaan: 'alle aandoeningen die (vooralsnog) blijvend van aard zijn en die een vertragend effect kunnen hebben op de studievoortgang.'

Onder de verschillende soorten functiebeperkingen vallen bijvoorbeeld.:

 • Visuele, auditieve en motorische handicaps; 
  slechthorend, slechtziend
 • Chronische en psychische ziektes; 
  M.E., faalangst, ADHD
 • Stoornissen in het autistisch spectrum
  PDD-NOS, Asperger
 • Stoornissen in de taal en spraak; 
  dyslexie, dyscalculie 

Lees meer over Studie+

Bel of e-mail de studieadviseur

Vragen over toelating

Astrid Jillings

Astrid Jillings

Studieadviseur
A.Jillings@has.nl 088 - 890 30 79