Kun je gezond snacken vet lekker maken?

Good fast food challenge

Hoeveel eerstejaars studenten starten deze opleiding? Hoe beoordelen huidige studenten de opleiding? Hoeveel uur contacturen heb je in het eerste jaar? En hoe snel vinden afstudeerders van de opleiding Food Innovation een baan? De antwoorden op deze vragen vind je bij facts & figures!

Studenttevredenheid

Op een schaal van 0 (zeer ontevreden) tot 100% (zeer tevreden)

Aantal eerstejaars

Septemberinstroom 2017-2018 (waarbij 1 poppetje gelijk staat aan 5 studenten)

Contacttijd eerstejaars

Aantal ervaren klokuren per week, procentueel op basis van een 40 uurse week. Volgens de grootste groep studenten.

Doorstroom naar het tweede jaar

Binnen deze opleiding

Diploma binnen 5 jaar

Diploma opleiding

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald.

Diploma HBO-bachelor of hoger

Het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelor diploma of hoger heeft behaald.

Doorstuderen

Afgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs.

Doorstuderen na de opleiding Food Innovation

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

Beroepen na de opleiding Food Innovation