Hoofdmenu

Studiekeuze-helper

Het onderwijsgebouw in Venlo voldoet aan alle moderne eisen die tegenwoordig gesteld worden. Naast de gebruikelijke instructielokalen en de collegezaal is het gebouw zo ingericht dat je individueel en in groepjes prettig kunt werken.  

Praktijkfaciliteiten

Mede in samenwerking met bedrijven in de omgeving van Venlo bieden we je de beste onderwijsfaciliteiten: bij de ondernemers zelf! Gemiddeld twee dagen per week zul je onderwijs hebben op één van de bedrijven in de regio, ga je op excursie, doe je onderzoek en bestudeer je de retailkanalen.

Co-creation lab in Villa Flora

Les kookinspiratie

In deze video zie je een les kookinspiratie aan eerstejaars studenten Food Innovation. Ze ervaren welke aardappels het meest geschikt zijn om te bakken en welke om te pureren. Daarnaast maken ze fudge en lolly's waarbij ze diverse smaken combineren. De resultaten worden geproefd en met elkaar besproken. 

Zo leer je nog beter

Faciliteiten

Inspiratielokaal

Inspiratie en innovatie

CoCrEATionLab

Koken en creëren

Partnerbedrijven

Real life opdrachten

't Tref

Ontmoeten en studeren

Naar het buitenland

International Office

Bij het International Office kun je terecht voor advies over het aanvragen van je visum en/of werkvergunning voor je buitenlandstage en/of minor in je derde jaar. Ook met vragen over beursmogelijkheden, reisverzekeringen en het veiligsheidsbeleid van de hogeschool kun je bij het International Office terecht.

Studeren met een beperking

Studie +

HAS Hogeschool wil bevorderen dat studenten met een functiebeperking die zich aanmelden, zoveel mogelijk de studie van hun keuze met succes kunnen volgen en voltooien. Onder een functiebeperking wordt verstaan: 'alle aandoeningen die (vooralsnog) blijvend van aard zijn en die een vertragend effect kunnen hebben op de studievoortgang.'

Hieronder vallen:

  • Visuele, auditieve en motorische handicaps (slechthorend, slechtziend)
  • Stoornissen in de taal en spraak (dyslexie, dyscalculie)
  • Chronische en psychische ziektes (M.E., faalangst, ADHD)
  • Stoornissen in het autistisch spectrum (PDD-NOS, Asperger)

Meer over Studie+