Hoofdmenu

Studiekeuze-helper

De gezondheid van de mens wordt beïnvloed door veel factoren, zoals invloeden vanuit de leefomgeving, het voedselaanbod  en de leefstijl. In deze opleiding worden deze invloeden in kaart gebracht.  Tijdens de opleiding ga je de uitdaging aan om nieuwe concepten te bedenken om de gezondheid van iedereen op het gebied van voeding, leefstijl en de leefomgeving te verbeteren. Dit doe je door betaalbare, gezonde en lekkere voeding(sconcepten) te ontwikkelen. Je ondersteunt mensen in het maken van gezonde keuzes. En je houdt je bezig met het ontwerpen van een gezonde leefomgeving.

Jaar 1: Oriënteren op gezondheid

Het eerst jaar, de propedeuse, is een oriënterend jaar waarbij je kennis opdoet over de factoren die invloed hebben op de gezondheid, op het gebied van voeding, leefstijl en leefomgeving.

Het jaar is verdeeld in 4 blokken waarin je modulen volgt. Je krijgt lessen over de onderwerpen mens & gezondheid, leefstijl gerelateerde ziekten, voorlichting & coaching,  consumentengedrag en leefomgeving. Je maakt kennis met voeding. En je bent bezig met conceptontwikkeling.

Naast lessen, hoorcolleges en gastlessen, werk je op school veel in projectgroepjes. Daarnaast  bezoek je regelmatig bedrijven in de regio om te ervaren wat er bij bedrijven speelt en hoe ondernemers met kansen en uitdagingen rondom gezondheid omgaan.

Ook volg je een coachingstraject dat door alle 4 studiejaren heenloopt en je helpt bij je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Jaar 2: Verdiepen in voeding, leefstijl en leefomgeving

In het tweede jaar verstevig je de basis die je tijdens het eerste jaar hebt gelegd. Je gaat je verder verdiepen in zowel de voedingssector, leefstijlfactoren en de leefomgeving. Door middel van realistische praktijkopdrachten ontdek je hoe veelzijdig de opleiding is. Zo werk je bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een gezondheidsconcept en voer je een marktonderzoek uit. Lessen en practica zorgen ervoor dat je op een snelle manier veel kennis en vaardigheden op doet die je direct kunt toepassen.

Op het eind van het jaar stel je met je coach een persoonlijk tweejarenplan op om je verder te ontwikkelen, te verbreden en/of te verdiepen. Dit doe je op basis van je eigen passies, kwaliteiten en ambities.

Jaar 3: TWEEJARENPLAN, PERSOONLIJK PROFIEL, STAGES EN MINOR

In jaar 3 en 4 krijg je veel ruimte om je studie zelf in te vullen. Je tweejarenplan vormt de basis om af te studeren met een persoonlijk profiel. Dit is puur maatwerk. Jij kiest je eigen stages en minor in een zelfgekozen volgorde, bij bedrijven en hogescholen naar jouw keuze.

Je gaat in totaal 30 weken stage lopen in binnen- en buitenland. Je doet op deze manier veel praktijkervaring op, leert zelfstandig werken en je ontwikkelt je persoonlijke en professionele kwaliteiten.

Zo werk je tijdens je binnenlandstage aan een opdracht en doe je ervaring op met het werkveld. Je buitenlandstage zorgt ervoor dat je horizon wordt verbreed en je talenkennis wordt vergroot.

Verder volg je een minor bij de HAS of bij een andere hbo instelling in Nederland. Of je kiest ervoor om in het buitenland bij een hogeschool of universiteit te gaan studeren. 

Jaar 4: Individuele opdracht en beroepsopdracht

In het vierde jaar werk je je tweejarenplan verder uit. Dit is tevens het afstudeerjaar. Tijdens dit jaar werk je aan 2 grote opdrachten.

Je werkt aan een individuele opdracht. Dit is een vrije opdracht waarin je zelfstandig en individueel werkt en waarin je laat zien waar jij voor staat en wat je in je mars hebt.

Daarna werk je met een groepje van 2 of 3 studenten aan een Beroepsopdracht. Dit is een real-life opdracht uit het beroepenveld (bedrijf, overheid of organisatie). Je wordt bij deze beroepsopdracht intensief begeleid door een docent.

Na het afronden van beide grote opdrachten en het behalen van al je studiepunten, ben je klaar voor de beroepspraktijk.

4 jarige bachelor opleiding

Leerplan

De eerste twee jaar van de opleiding staan in het teken van oriëntatie. In het derde en vierde jaar volgt een verdieping op basis van hun eigen passies, kwaliteiten en ambities.

Download hier een pdf van het leerplan