Hoofdmenu

Studiekeuze-helper

Binnen de opleiding staat gezondheid centraal. De verschillende aspecten die de gezondheid van de mens beïnvloeden komen gedurende de opleiding aan bod. Bij de HAS in Venlo werken we aan onderwijs in de praktijk; bij alles wat we doen werken we intensief samen met bedrijven. Je maakt dus vanaf het eerste jaar al direct kennis met het toekomstige werkveld!

 

 

 

Jaar 1: Oriënteren op gezondheid

Het eerst jaar, de propedeuse, is een oriënterend jaar. Je krijgt lessen over de onderwerpen mens en gezondheid, leefstijl gerelateerde ziekten, gezondheidsbevordering en gedragsbeïnvloeding en gezonde leefomgeving. Je maakt kennis met voeding en je bent bezig met conceptontwikkeling.

Naast lessen, hoorcolleges en gastlessen, werk je op school veel in projectgroepjes aan opdrachten. Daarnaast bezoek je regelmatig bedrijven in de regio en loop je mee bij een bedrijf om te ervaren hoe ondernemers met kansen en uitdagingen rondom gezondheid omgaan.

Ook volg je een coachingstraject dat door alle 4 studiejaren heenloopt en je helpt bij je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Je leert  vaardigheden als onderzoeken, communiceren, samenwerken en reflecteren.

Jaar 2: Verdiepen in voeding, leefstijl en leefomgeving

In het tweede jaar verdiep je je in zowel de voedingssector, leefstijlfactoren en de leefomgeving. Zo werk je bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een lesprogramma, het meetbaar maken van gezondheidsbevordering, het visueel uitwerken van een leefstijlcampagne en het opzetten van een eigen onderneming.

Aan het einde van het jaar stel je met je coach een persoonlijk tweejarenplan op om je verder te ontwikkelen, te verbreden en/of te verdiepen. Dit doe je op basis van je eigen passies, kwaliteiten en ambities.

Jaar 3: TWEEJARENPLAN, PERSOONLIJK PROFIEL, STAGES EN MINOR

In jaar 3 en 4 krijg je veel ruimte om je studie zelf in te vullen. Jij kiest je eigen stages en minor in een zelfgekozen volgorde, bij bedrijven en hogescholen naar jouw keuze.

Je gaat in totaal 30 weken stage lopen in binnen- en buitenland. Je doet op deze manier veel praktijkervaring op, leert zelfstandig werken en je ontwikkelt je persoonlijke en professionele kwaliteiten.

Verder volg je een minor bij de HAS, bij een andere hbo instelling in Nederland of in het buitenland. 

Jaar 4: Individuele opdracht en beroepsopdracht

In het vierde jaar kies je voor het afstudeertraject binnen de opleiding of ga je aan de slag met het opzetten van je eigen onderneming via het afstudeertraject Topklas Ondernemen.

Binnen het afstudeertraject van de opleiding werk je aan een individuele opdracht. Dit is een vrije opdracht waarin je zelfstandig en individueel werkt en waarin je laat zien waar jij voor staat en wat je in je mars hebt.

Daarna werk je met een groepje van 2 of 3 studenten aan een Beroepsopdracht. Dit is een real-life opdracht uit het beroepenveld (bedrijf, overheid of organisatie). Je wordt bij deze beroepsopdracht intensief begeleid door een docent.

4 jarige bachelor opleiding

Leerplan

De eerste twee jaar van de opleiding staan in het teken van oriëntatie. In het derde en vierde jaar volgt een verdieping op basis van hun eigen passies, kwaliteiten en ambities. Je doet kennis en vaardigheden op door flexibel & adaptief onderwijs. Dat houdt in dat je zelf ook veel invloed hebt over hoe een studieweek eruit ziet. Je bepaalt je eigen leerroute door regelmatig stil te staan bij je eigen passies, kwaliteiten en ambities

Download hier een pdf van het leerplan