Hoofdmenu

Studiekeuze-helper

HAS Hogeschool heeft eigentijdse faciliteiten te bieden waardoor studeren bij ons heel aantrekkelijk is. Zo vind je een heleboel practicaruimten en labs, een studiepaleis met mediatheek, laptopstations, computerlokalen en uiteraard een boekhandel, printshop en catering.

Zo leer je nog beter

Studiefaciliteiten

HAS Kas

Hightech kas

Study centre

Studeren en samenwerken

Paviljoen

Ontmoeten en lunchen

Digitaal

Gratis WiFi en goedkope software

Naar het buitenland

International office

Bij het International Office kun je terecht voor advies over het aanvragen van je visum en/of werkvergunning voor je buitenlandstage en/of minor in je derde jaar. Ook met vragen over beursmogelijkheden, reisverzekeringen en het veiligheidsbeleid van de hogeschool kun je bij het International Office terecht.

Studeren met een beperking

Studie+

HAS Hogeschool wil bevorderen dat studenten met een functiebeperking die zich aanmelden, zoveel mogelijk de studie van hun keuze met succes kunnen volgen en voltooien. Onder een functiebeperking wordt verstaan: 'alle aandoeningen die (vooralsnog) blijvend van aard zijn en die een vertragend effect kunnen hebben op de studievoortgang.'

Hieronder vallen:

  • Visuele, auditieve en motorische handicaps (slechthorend, slechtziend)
  • Stoornissen in de taal en spraak (dyslexie, dyscalculie)
  • Chronische en psychische ziektes (M.E., faalangst, ADHD)
  • Stoornissen in het autistisch spectrum (PDD-NOS, Asperger)

Meer over Studie+