Kun je een komkommerplant opvoeren?

Komkommerknaller Challenge

Horticulture & Business Management is een studierichting die valt onder de Nederlandse opleiding Tuinbouw en akkerbouw (crohonummer 34868). Om je aan te melden volg je dezelfde toelatingsprocedure als voor Tuinbouw en Akkerbouw, crohonummer 34868 (zie ook www.studielink.nl) en kies je vervolgens voor de studie Horticulture & Business Management.

Havo, vwo, mbo?

Toelatingseisen

HAVO

Toelaatbaar met de volgende profielen:

 • Economie en maatschappij
  + scheikunde 1
 • Natuur en gezondheid
 • Natuur en techniek

VWO

Toelaatbaar met de volgende profielen:

 • Economie en maatschappij
  + scheikunde 1
 • Natuur en gezondheid
 • Natuur en techniek

MBO

 • Niveau 4
  Wiskunde en scheikunde worden sterk aanbevolen
 • MAS
  Wiskunde en scheikunde worden sterk aanbevolen

Kom jij studeren bij HAS Hogeschool en wil je jezelf extra goed voorbereiden? Volg dan het Young Professionals Traject, speciaal voor mbo-studenten!

Meer informatie over het Young Professionals Traject

In drie stappen

Studiekeuze checklist

 • Bezoek een open dag en/of proefstudeerdag
  Tijdens een open dag of proefstudeerdag proef je de sfeer op HAS Hogeschool en ontmoet je studenten en docenten.
 • Meld jezelf uiterlijk 1 mei 2019 aan via www.studielink.nl
  Ga naar www.studielink.nl en kies dan voor Tuinbouw en akkerbouw (CROHO-nummer: 34868). Om jezelf aan te melden voor Horticulture & Business Management volg je dezeflde toelatingsprocedure als voor Tuinbouw- en akkerbouw (CROHO-nummer: 34868) en kies je vervolgens voor de studie Horticulture & Business Management.
 • Vul het motivatieformulier in
  Na je aanmelding via Studielink ontvang je een motivatieformulier.

Misschien dat we na het lezen van jouw motivatieformulier nog vragen hebben, dan nodigen wij jou uit voor een adviesgesprek.

Heb je vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de studieadviseur Maaike Mikkers, m.mikkers@has.nl.

Do you speak English?

Taaleisen

Als je Horticulture & Business Management wilt komen studeren moet je kunnen aantonen dat je voldoende Engels spreekt. Dat kan bijvoorbeeld door een Engelse taaltoets te doen, zoals de TOEFL toets of de IELTS toets.

Je hoeft echter geen taaltoets af te leggen als je:

 • Havo of vwo hebt gedaan met een positief resultaat voor Engels als examenvak (6 of hoger)
 • Je mbo 4 diploma hebt gehaald
 • Je vooropleiding in een land hebt afgerond waar Engels de voer- en onderwijstaal was
Voldoe je niet aan deze eisen?

Overige instroom

Toelatingseisen Britse studenten
Wiskunde en scheikunde moeten in ieder geval op GCSE niveau zij behaald.

Volg je nu havo/vwo maar voldoe je niet aan de toelatingseisen?
Dan is er de mogelijkheid om bepaalde vakken bij te spijkeren. Lees dan hier alles over de deficiëntiecursussen.

Volg je nu een mbo-opleiding, maar voldoe je niet aan de toelatingseisen?
Neem contact op met de studieadviseur.

Ben je ouder dan 21 en voldoe je niet aan de instroomeisen (havo/vwo of mbo 4)?
Neem contact op met de studieadviseur.

Beschik je over een niet-Nederlands diploma?
Heb je een buitenlands diploma, dan moet je voldoen aan een van de volgende taaleis:

NT2-certificaat Nederlands
Bewijs dat je in Nederland hebt gestudeerd tot 3 havo / 3 vwo