Hoofdmenu

Studiekeuze-helper

Aan de slag met een vraagstuk uit de leefomgeving!

Zit je op de havo of het vwo en ga je binnen het vak O&O een project uitvoeren of aan de slag met je profielwerkstuk of meesterproef? Heb je interesse in ontwerpen, inrichten en ontwikkelen van gebieden? Dan kunnen wij je helpen! Vanuit de opleiding Management van de Leefomgeving van HAS Hogeschool kun je begeleiding krijgen als je kiest voor een vraagstuk op dit gebied én dit onderzoek komt doen bij HAS Hogeschool in Den Bosch.

O&O Project, 3 en 4 havo of 4 en 5 vwo

  • Looptijd van acht weken
  • Praktisch onderzoek doen
  • Begeleiding van een docent van HAS Hogeschool

Meesterproef of profielwerkstuk alleen voor 5 havo

•    Looptijd van zes of zeven maanden
•    Praktisch onderzoek doen
•    Intensieve begeleiding van een docent van HAS Hogeschool
•    Docent HAS Hogeschool beoordeelt je proef of werkstuk samen met jouw eigen begeleider

Wat zijn vraagstukken op het gebied van leefomgeving?

Vraagstukken op het gebied van leefomgeving gaan over de inrichting van een gebied. Dat kan een stad zijn maar ook het buitengebied en alles wat daartussen ligt. Je kunt zelf een vraagstuk bedenken, maar er liggen bij ons ook altijd projecten waarmee je aan de slag kunt gaan. Of laat je inspireren door onderwerpen die eerder al door scholieren en studenten werden opgepakt! Bekijk hieronder een paar voorbeelden.

Neem contact met ons op!

Vragen over begeleiding bij O&O projecten?

Mail naar onze contactpersoon: Harriët Pullens H.Pullens@has.nl.