Hoofdmenu

Studiekeuze-helper

Omgevingsvisie: de jeugd heeft de toekomst!

Ik ben werkzaam als docent aan de opleiding Management van de Leefomgeving en zet mij dagelijks in om de studenten/ jongeren enthousiast te krijgen om een bijdrage te leveren aan onze leefomgeving. Ik leer de studenten om samen met de omgeving te creëren en realiseren. Want als we willen dat de omgevingsvisie ook daadwerkelijk gaat slagen, zullen onze toekomstige professionals op deze manier moeten gaan werken.

 

Er is een groeiende behoefte om (maatschappelijke) vraagstukken in de directe omgeving zelf op te pakken. Vervolgens willen overheden weer aansluiten bij deze lokale bewoners initiatieven. Toch komen lokale initiatieven vaak nog moeilijk van de grond. Met de Brabantse omgevingsvisie kunnen we hopelijk het vertrouwen tussen bewoners en overheid weer herstellen en zorgen dat we elkaar weer begrijpen.

 

De overheid heeft namelijk te lang de regie gevoerd over onze eigen omgeving; een Brabant ingericht voor de landbouw, vervolgens ingezet op natuurontwikkeling en steeds maar nieuwe regels maken om negatieve ontwikkelingen tegen te gaan. Inmiddels zijn er echter zoveel regels gemaakt dat goede initiatieven om gezamenlijk een gebiedsontwikkeling op te pakken, hierdoor ook niet meer door kunnen gaan. En dat terwijl we wel steeds meer eigen initiatief vanuit de streek vragen als zijnde een participatiesamenleving. Daarbij zijn er tegelijkertijd een aantal transities gaande, in o.a. de zorg, energie en landbouw, die ook vragen om een andere aanpak en andere manier van werken. Conclusie is dat het anders moet omdat het huidige beleid niet meer past in deze tijd en onvoldoende kan reageren op actuele ontwikkelingen. Om hier verandering in te krijgen, was dan ook de aanleiding om mij aan te melden als Brabant Pionier... lees verder