Hoofdmenu

Studiekeuze-helper

Welke vakken krijg je? Welke projecten en excursies zijn er? Wanneer ga je stage lopen? En welke keuzemogelijkheden heb je?

Jaar 1: basisjaar

In het 1ste jaar van de hbo opleiding Management van de Leefomgeving  krijg je vakken die de breedte van de opleiding laten zien. Van Landschap tot Stedelijke omgeving en van Gebiedsontwikkeling tot Gebiedsinrichting. Aan het eind van leerjaar 1 kies je een specialisatie die je vanaf het tweede leerjaar gaat volgen.

Specialisaties

  • Landscape Planning & Development
  • Landscape Design
  • Landscape Engineering

Jaar 2: verdieping

Vanaf het tweede leerjaar krijg je vakken die toegespitst zijn op de door jou gekozen specialisatie. Als je kiest voor de specialisatie Landscape Planning & Development krijg je bijvoorbeeld het vak Ruimtelijk beleid en Strategisch beheer. Het vak Ontwerpen van Landschap krijg je bij de specialisatie Landscape Design. Bij de specialisatie Landscape Engineering volg je Groen en Beheer, Realisatie en Operationeel Beheer.

Jaar 3: beroepenveld en verbreding

Het 3e leerjaar staat in het teken van verdiepende vakken, een verbredende of verdiepende minor én je gaat in dit leerjaar op binnen- en buitenlandse stage. Je gaat een minor volgen waarbij je jezelf specialiseert of je horizon verbreedt. Deze minor kun je op de HAS of bij een andere hogeschool volgen. Je gaat in totaal 30 weken op stage, waarvan minimaal 10 weken in het buitenland. Je leert de (internationale) beroepspraktijk kennen en past je opgedane kennis toe in de praktijk. In leerjaar 3 kom je écht uit je comfortzone.

Jaar 4: specialiseren en afstuderen

In de eerste twee blokken van leerjaar 4 ga je aan de slag met een project uit je eigen specialisatie. Tijdens dit project krijg je de kans om je te verdiepen in de door jou gekozen specialisatie. Vanuit het perspectief van een Landscape Planner & Developer, een Landscape Designer of een Landscape Engineer, ga jij dit project benaderen. Uit het resultaat moet duidelijk blijken dat je snapt wat jouw rol vanuit je specialisatie inhoudt.

In de tweede helft van het 4e leerjaar ga je werken aan de beroepsopdracht (afstudeeropdracht). De beroepsopdracht wordt vanuit de HAS voor je geregeld. Het vraagstuk dat jij samen met jouw projectgroep uitvoert is afkomstig uit het bedrijfsleven.

4 jaar in een overzicht

Leerplan

Een studiejaar is verdeeld in 4 blokken en 1 blok duurt 10 studieweken. Elk jaar kun je 60 ects halen. Als je alle 240 ects behaald hebt, ontvang je je bachelor diploma. Bekijk het leerplan hier.