Kun je het droog houden in Nederland?

Natte Stad Challenge

Roy vertelt: "Ik heb van augustus 2016 tot februari 2017 stage gelopen bij Waterschap Brabantse Delta in Breda. Op de afdeling Beleid & Planadvies werkte ik aan de opdracht 'Ruimtelijke kwaliteit van West-Brabant'.

De opdracht 'Ruimtelijke kwaliteit van West-Brabant' is een onderzoek naar de kwaliteiten van West-Brabant. Hierbij ben ik op zoek gegaan naar kenmerkende elementen die West-Brabant, West-Brabant maken. Deze kenmerkende landschapselementen heb ik vervolgens gebundeld in een  voorbeeldboek welke het waterschap kan gebruiken bij toekomstige projecten. Bijvoorbeeld: een kenmerk van het zeekleilandschap (noord-west West-Brabant) is een open landschap, bossen komen hier zelden voor. Het zou daarom misplaatst zijn als er bij een toekomstig project een geheel nieuw bos aangelegd wordt. Daarentegen is in het zandlandschap (Zuid-oost West-Brabant) een bos weer wel op z'n plek. Ik heb intensieve begeleiding gekregen vanuit Waterschap Brabantse Delta. Dat was ook wel nodig omdat een soortgelijk onderzoek nog niet eerder uitgevoerd was door een waterschap.

In zo'n grote organisatie (>500 werknemers) ken je na een half jaar nog niet iedereen. Je leert binnen zo'n bedrijf mensen zoeken die je nodig hebt en je leert hoe je ze het beste kunt benaderen zodat je snel antwoorden krijgt op je vragen. Ik heb wel een paar keer mijn neus gestoten maar daar leer je van. Daarnaast heb ik geleerd hoe je efficiënt een literatuurstudie moet doen. Gericht zoeken naar informatie kost veel minder tijd dan 'zomaar wat zoeken'. Ook heb ik tijdens deze stage geleerd om samen te werken met verschillende mensen vanuit variërende achtergronden en disciplines. Al met al kijk ik terug op een hele leuke en leerzame stage bij een mooie organisatie."