Hoofdmenu

Studiekeuze-helper

Bij de hbo-opleiding Milieukunde ga je aan de slag met scheikunde en biologie. Je zoekt naar oplossingen die bijdragen aan een beter milieu en een leefbare aarde. De vakken (en specialisaties) zijn gericht op water, lucht, energie en bodem.

Jaar 1

In het eerste jaar krijg je lessen in scheikunde, wiskunde en biologie. Deze kennis is nodig om te begrijpen waarom en hoe milieuproblemen echt ontstaan. Deze kennis heb je nodig om over de juiste oplossingen na te kunnen denken en deze te kunnen begrijpen. Je leert bijvoorbeeld over klimaatverandering, wereldwijde watervoorziening, bodemverontreiniging, de beschikbaarheid van energie en de verspreiding van plastic afval in de oceanen.

Daarnaast krijg je vakken die van de middelbare school minder bekend zijn. Denk hierbij aan Milieubeleid, Milieumanagement en Milieurecht. Deze kennis heb je nodig om mee te kunnen denken met bedrijven en je te kunnen inleven in de belangen die deze bedrijven hebben.

Jaar 2

Jaar 2 is opgedeeld in 2 semesters. In het eerste semester ga je met de thema’s lucht en energie aan de slag en in het tweede semester met het thema water en bodem. Via langlopende en diepgaande projecten kun je specialiseren in 1 thema per semester. Naast deze vakken krijg je ook onderwerpen aangeboden zoals Levencyclus Analyse (LCA), Milieurecht en procestechnologie.  

Jaar 3

In het derde jaar loop je stage, zowel in Nederland als in het buitenland. Op deze manier krijg je meer kennis en ervaring in het bedrijfsleven en krijg je meer inzicht in de uitdagingen die er wereldwijd liggen. Je mag zelf kiezen welk onderwerp je stage wilt lopen. Op deze manier kun je jezelf nog verder specialiseren na jaar 2. Je hebt dit jaar de mogelijkheden om deze flexibel in te richten. De lengte van de stages kunnen variëren, maar je hebt ook de mogelijkheid om een minor te gaan volgen en je zo te verbreden. De keus is aan jou.

Jaar 4

In het vierde jaar krijg je de kans om samen met studenten van allerlei andere opleidingen projecten uit te voeren voor bedrijven tijdens de specialisatie Challenge Sustainability. Tijdens deze Challenge ga je verder op zoek om jouw talenten en kennis in te zetten om bedrijven te helpen een volgende stap te zetten richting verduurzaming van hun productieproces. Vervolgens ga je afstuderen samen met een collegastudent.

4 jaar in een overzicht

Leerplan

Een studiejaar is verdeeld in 4 blokken en 1 blok duurt 10 studieweken. Elk jaar kun je 60 ects halen. Als je alle 240 ects behaald hebt, ontvang je je bachelor diploma. Bekijk het leerplan hier.