Hoofdmenu

Studiekeuze-helper

Bij het brouwen van bier ontstaat veel afvalwater. Tweedejaars-studenten Milieukunde Raven en Marijn onderzoeken bij een trappistenbrouwerij of dat water hergebruikt kan worden. Bij de waterzuivering en in het milieutechnisch laboratorium op school voeren zij proeven uit om te kijken of ze bacteriën uit het afvalwater kunnen opkweken. Bacteriën zijn goed voor de groei van planten, die als grondstof voor het bier gebruikt kunnen worden. En daar zijn de trappisten in het klooster dan weer blij mee!

Kun je het afvalwater van een brouwerij upgraden?

Afvalwater Challenge

Raven en Marijn vroegen zich af: "Kun je het afvalwater van een bierbrouwerij upgraden?"