Hoofdmenu

Studiekeuze-helper

De eerste twee jaar van de hbo opleiding Toegepaste Biologie leg je een brede basis. Gezamenlijk verken je de biologie met de vakken die je volgt en ga je aan de slag met onderzoeksprojecten in kleinere groepjes. Het derde jaar maak je individuele keuzes voor stage, een minor en je specialisatie. Je opleiding sluit je af met een groot project waarin je laat zien dat je klaar bent voor de arbeidsmarkt. 

Jaar 1: Brede basis: van grote ecosystemen tot kleine cellen

Je leert in blok 1 begrijpen hoe temperatuur, vocht en voedingsstoffen invloed hebben op de verspreiding en het voorkomen van planten in een ecosysteem. In blok 2 focus je op hoe het gedrag van dieren wordt beïnvloed door bijvoorbeeld hun voeding of omgevingsfactoren. In de laatste twee blokken zoom je in op de bouw, werking en functie van organen, weefsels, cellen en zelfs moleculen waaruit planten en dieren zijn opgebouwd en koppelt dit aan hun levenscyclus.

Het hele jaar ga je naast lessen en zelfstudie wekelijks samenwerken om een case op te lossen. Onder begeleiding van een docent ga je zelf actief aan de slag met het uitwerken van de theorie en vervolgens gaan jullie je bevindingen presenteren en bediscussiëren. Dit noemen we Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO).

Ondersteunend aan de theorie en de projecten krijg je vakken zoals scheikunde, wiskunde, dataverwerking, statistiek en Engels.

Jaar 2: Uitbreiding en verdieping

Dit jaar bouw jij je vaardigheden uit jaar 1 uit met o.a. vakken als statistiek, Engels, adviesvaardigheden en onderzoeksmethodieken. Je opgedane kennis pas je meteen toe in een real-life groepsproject voor een bedrijf of organisatie uit de biologiesector. Je werkt een jaar lang aan dit project, zet zelf een onderzoek op, voert experimenten uit en doet de verslaglegging ervan.

Daarnaast verbreed en verdiep jij je kennis waarbij we een stuk meer zelfstandigheid van je verwachten dan in jaar 1. In de modules van dit jaar krijg je verdiepende vakken zoals (toegepaste) genetica, vegetatieve vermeerdering, microbiologie, biotechnologie, diervoeding, plantgezondheid, populatie ecologie en aquatische ecologie.

Jaar 3: Stages in binnen- en buitenland en verbreding

In jaar 3 bewijs jij individueel dat je gedegen onderzoek kan uitvoeren. Dit doe je in een of twee onderzoekstages. Een van deze stages voer je uit in het buitenland. De stages zijn niet alleen leerzaam maar ook een groot avontuur. Naast deze stage(s) kun je een minor volgen waarbij jij leert samenwerken met studenten uit andere studies en de verbreding of verdieping opzoekt.

Jaar 4: Specialiseren en afstuderen

Het vierde jaar is het afstudeerjaar. Tijdens dit jaar kies je voor een van de specialisaties die worden aangeboden: Food quality and health (in Venlo), Hightech Agrosystems (in Venlo), Applied Animal Sciences, Applied Plant ResearchToegepaste ecologie of Betekenisvol Ondernemen.

Daarnaast werk je met een groepje van 2 of 3 studenten aan een beroepsopdracht. Dit is een real-life opdracht uit het beroepenveld (bedrijf, overheid of organisatie). Je wordt bij deze beroepsopdracht intensief begeleid door een docent.
 
Wanneer je alles tot een goed einde hebt gebracht, ben jij als bioloog helemaal klaar voor de beroepspraktijk of kun je nog doorstuderen. Benieuwd wat je als Toegepast Bioloog kan doen in het werkveld? Bekijk dan hier voorbeelden en beroepen.
4 jaar in een overzicht

Leerplan

Een studiejaar is verdeeld in 2 semesters of 4 blokken. Een blok duurt 10 studieweken. In jaar 1 en 2 krijg je de basis biologie en de verdieping hierop. In de projecten (blauw) maak je keuzes welke richting in de biologie je op wilt. In jaar 3 en 4 ben je zelf aan zet om keuzes te maken binnen het leerplan.

Leerplan Toegepaste Biologie- Den Bosch