Hoofdmenu

Studiekeuze-helper

Voor wie een mooie en gezonde tuin wil, is het van belang goed te zorgen voor je planten en de bodem. Wist je dat mulch hier goed bij kan helpen? Tweedejaarsstudenten Toegepaste Biologie Silke, Max en Tom namen voor Ploegmakers de proef op de som en onderzochten de meerwaarde van miscanthusmulch. Géén traditionele houtsnippers of boomschors, maar versnipperd olifantsgras.

Deze challenge is een onderdeel van de hbo-opleiding Toegepaste Biologie aan HAS Hogeschool in Venlo.

Planten schieten uit de grond

De studenten hebben drie plantenvakken gemaakt met verschillende bodembedekkers: één vak met houtsnippers, één vak met miscanthusmulch en één vak zonder bodembedekker. Alledrie de vakken zijn gevuld met vaste planten. Tom: “We hebben gekeken hoe de bodem en de planten reageerden op de aanwezigheid van de mulch.” Na 1,5 jaar is duidelijk geworden dat de planten uit de vakken met miscanthusmulch beter de winter in zijn gegaan dan de planten in de andere vakken. In het vak zonder mulch zijn na een droge zomer behoorlijk wat planten vervangen, omdat ze de zomer niet hadden overleefd. Terwijl het in de vakken met mulch ging om slechts enkele planten.

Minder water, meer groei

Wat levert het nu eigenlijk op als je de bodem bedekt met olifantsgras? Silke: “Als je de bodem bedekt met mulch groeit er minder onkruid tussen de planten. Ook viel het ons op dat in de vakken met mulch veel meer planten de hete zomer hadden overleefd. Het is vrij waarschijnlijk dat dit kwam doordat een bodem met mulch minder snel uitdroogt en minder heet wordt, maar dat weten we niet zeker omdat we van deze hete vakantieperiode geen metingen hebben. Het is wellicht een goed idee om dit verder te laten onderzoeken door een nieuwe groep studenten.”

We hebben een winnaar

Het onderzoek is geslaagd: een bodembedekker van miscanthusmulch, oftewel olifantsgras, wint het van de houtsnippers! Waren er tijdens het experiment ook bloopers? Max: “Jazeker, tijdens het experiment is het gaan sneeuwen. En door de vrieskou is onze regenmeter geknapt.” Maar dat mocht de pret niet drukken...