Hoofdmenu

Studiekeuze-helper

De opleiding Toegepaste Biologie richt zich op de thema’s plant, dier, food en ecologie. Je leert alles over het opzetten en uitvoeren van onderzoek, het analyseren van resultaten en het geven van adviezen.

Jaar 1: Oriënteren, partnerbedrijven en BioXperience

Het eerste jaar, de propedeuse, is een oriënterend jaar waarbij je het vakgebied van Biologie leert kennen. Je krijgt modulen ecologie, dier, voeding en plant. Daarnaast volg je over het hele jaar de lintmodule Professionele ontwikkeling, waarin je veel leert over studievaardigheden, zelfreflectie en zelfontplooiing.

Naast lessen op school bezoek je wekelijks partnerbedrijven in de regio. Daar kom je voor excursies, opdrachten, rondleidingen of voor het doen van onderzoek. In blok 1 doe je een project Ecologie in de omgeving, in blok 2 en project over Diergedrag. In blok 3 en vier werk je gedurende 20 weken aan het project BioXperience.

BioXperience

In dit project ga je 1 dag per week aan de slag met het uitvoeren van een monitoringsonderzoek. Je doet dit in een groepje van 3 à 4 studenten. De onderzoeksvraag waar je aan werkt is een vraag vanuit een bedrijf in de omgeving van Venlo en is gericht op het inventariseren van groei en ontwikkeling planten of dieren, natuurbeheer en -herstel of voedingsproducten. Je werkt dus aan een echte praktijkcase! 

Tijdens het project leer je hoe je op een gestructureerde manier een onderzoek kunt opzetten. Je formuleert onderzoeksvragen, stelt een onderzoeksopzet op, verzamelt en analyseert resultaten en rapporteert in een onderzoeksverslag. Aan het einde van het project presenteer je de onderzoeksresultaten.

Jaar 2: Verdiepen en specialiseren

Het tweede jaar is verdiepend en toepassingsgericht. Je leert de biologische kennis en onderzoeksvaardigheden die je in het 1e jaar hebt opgedaan toepassen en verder doorontwikkelen. Je volgt o.a. modulen Genetica, Microbiologie, Toxicologie, Biotechnologie en je kiest 2 modulen uit Plant, Dier, Food of Ecologie. Je leert ook steeds meer over het opzetten en uitvoeren van een onderzoek, het analyseren van resultaten en het geven van adviezen.

Aan het eind van het jaar stel je met je coach een persoonlijk tweejarenplan op om je verder te ontwikkelen, te verbreden en/of te verdiepen. Dit doe je op basis van je eigen passies, kwaliteiten en ambities.

Jaar 3: Tweejarenplan, persoonlijk profiel, stages en minor

In jaar 3 en 4 krijg je veel ruimte om je studie zelf in te vullen. Je tweejarenplan vormt de basis om af te studeren met een persoonlijk profiel. Dit is puur maatwerk. Jij kiest je eigen stages en minor in een zelfgekozen volgorde, bij bedrijven en hogescholen naar jouw keuze.

Stages vormen een belangrijk onderdeel van je opleiding. Je gaat gedurende 30 á 40 weken stage lopen in binnen- en buitenland. Je doet op deze manier veel praktijkervaring op, leert zelfstandig werken en je ontwikkelt je persoonlijke kwaliteiten. Een van je stages is in ieder geval een onderzoeksstage, waarbij je de volledige onderzoekscyclus doorloopt. Dit kan bij een onderzoeksinstituut of een onderzoeksafdeling van een bedrijf zijn.

Daarnaast kun  je een minor bij de HAS of bij een andere hogeschool volgen. Of je kiest ervoor om in het buitenland bij een hogeschool of universiteit te gaan studeren. 

Jaar 4: Afstuderen en beroepsopdracht

Het vierde jaar is het afstudeerjaar. Tijdens dit jaar kies je voor een van de specialisaties die worden aangeboden: Food quality and health, Applied Biomics, High Tech Agrosystems, Applied Animal Sciences, Applied Plant Research of Applied Ecology.

Daarnaast werk je met een groepje van 2 of 3 studenten aan een beroepsopdracht. Dit is een real-life opdracht uit het beroepenveld (bedrijf, overheid of organisatie). Je wordt bij deze beroepsopdracht intensief begeleid door een docent.

Wanneer je alles tot een goed einde hebt gebracht, ben jij als bioloog helemaal klaar voor de beroepspraktijk.

4 jaar in een overzicht

Leerplan

Een studiejaar is verdeeld in 4 blokken en 1 blok duurt 10 studieweken. Elk jaar kun je 60 ects halen. Als je alle 240 ects behaald hebt, ontvang je je bachelor diploma.

Download hier een pdf van het leerplan

Wat vinden Thom en Julian?

Samenwerken

Thom (Toegepaste Biologie): "fijn dat partnerbedrijven altijd gastvrij en enthousiast zijn".

Julian (Toegepaste Biologie): "je krijgt meteen contacten voor later, voor stages en werk".

 

Wat vinden Buck en Jeroen?

met partnerbedrijven

Buck (Toegepaste Biologie): "ervaring van bedrijven en kennis van studenten zorgt voor innovatie en vooruitgang"

Jeroen (Toegepaste Biologie): "de theorie zie je ook daadwerkelijk in de praktijk"