Hoofdmenu

Studiekeuze-helper

Bij de hbo-opleiding Tuinbouw en akkerbouw ga je aan de slag in de hele keten: van producent tot consument. Je krijgt zowel technische als bedrijfskundige vakken: biologie, teelttechnieken, veredeling, bedrijfseconomie, management en marketing.

Jaar 1: Oriƫntatie op de biologie van de plant en bedrijven in de sector

In het eerste leerjaar houd je je voornamelijk bezig met twee hoofdzaken:

  • Oriëntatie op de biologie van de plant: binnen de modulen Plant en omgeving, Plant en groei en Plant en cel, doe je een stevige basiskennis op over de processen in de plant, de omgevingsfactoren die de plant beïnvloeden en de optimalisatie van de ontwikkeling van een plant.
  • Oriëntatie op bedrijven in de sector (en periferie): je maakt uitgebreid kennis met de tuinbouw- en akkerbouwsector en vormt je een beeld van de actuele ontwikkelingen en uitdagingen voor deze sector. Bovendien krijg je les in bedrijfseconomische en marketinggerelateerde zaken.

De modulen bestaan uit een mix van colleges, probleemgestuurd onderwijs (PGO), practica en kleinere groepsopdrachten. Aan het einde van het eerste jaar ga je op stage waarbij je (praktische) ervaring opdoet op 2 primaire bedrijven. 

Jaar 2: Verdiepen en toepassen opgedane kennis

In algemene zin is het tweede leerjaar verdiepend en toepassingsgericht. Dit doe je door je te verdiepen in teelt(onderzoeks)gerichte en bedrijfskundige modules, maar ook door nadrukkelijk de verbinding tussen theorie, praktijk en vaardigheden te leggen door projectonderwijs (PO).

Dit alles komt tot uiting in het teeltproject, een project dat gedurende het hele leerjaar centraal staat. Je werkt gedurende één dag per week aan het teeltproject. In dit project verdiep je je kennis met betrekking tot een zelfgekozen teelt. 

Jaar 3: Stages binnen- en buitenland en minor

In het derde leerjaar heb je de mogelijkheid om je individueel te profileren en praktijkervaring op te doen. Dit jaar doe je in ieder geval één buitenlandervaring op en loop je een binnenlandse stage. Je mag één of twee keer stagelopen, waarvan in ieder geval één stage in Nederland. Daarnaast kun je een keuze maken uit één van de derdejaars HAS-minors of een minor buiten de HAS (via Kies op Maat) of een minor/programma van een (buitenlandse) partneruniversiteit van HAS Hogeschool.

Jaar 4: Afronding van de opleiding en beroepsopdracht

Het laatst jaar van de opleiding staat in het teken van afstuderen. In de eerste helft van dit jaar kies je je specialisatie. Je volgt deze specialisatie samen met studenten van Horticulture & Business Management, in het Engels.  In het laatste halfjaar van de opleiding wordt als afstudeeropdracht een zogenoemde Beroepsopdracht uitgevoerd.

Binnen de opleiding Tuinbouw en akkerbouw bestaan de volgende afstudeerrichtingen/specialisaties:

4 jaar in een overzicht

Leerplan

Een studiejaar is verdeeld in 4 blokken en 1 blok duurt 10 studieweken. Elk jaar kun je 60 ects halen. Als je alle 240 ects behaald hebt, ontvang je je bachelor diploma. Bekijk het leerplan hier.