Hoofdmenu

Studiekeuze-helper

Welke vakken krijg je? Welke projecten en excursies zijn er? Wanneer ga je stage lopen? En welke keuzemogelijkheden heb je?

Jaar 1: oriƫntatie op sectoren en stage

We vinden het belangrijk dat iedereen na het eerste jaar een goede basiskennis heeft. In het eerste jaar leer je dan ook de verschillende veehouderijsectoren kennen. Biologische kennis van de verschillende diersoorten (herkauwers, varkens en pluimvee) komt uitgebreid aan bod. Voeding, kringlopen, gezondheid, bedrijfseconomie en sensortechnologie zijn voorbeelden van onderwerpen die je krijgt. Door het jaar heen kom je op verschillende veehouderijbedrijven om het geleerde in de praktijk te brengen. Dit kan helemaal goed in de twee meewerkstages die je de laatste acht weken van het schooljaar loopt. Je loopt deze op twee verschillende veehouderijbedrijven om ervaring in verschillende sectoren op te doen.

Jaar 2: verdieping en toepassing

In het tweede jaar krijg je verdieping op de vakken uit het eerste jaar. Daarnaast leer je hoe je een bedrijf moet analyseren, leer je adviseren en krijg je vakken als marketing, ondernemerschap en huisvesting, techniek en fokkerij.

In het tweede jaar ben je ook bezig met een onderzoeksproject. Dit onderzoeksproject is verspreid over het volledige tweede jaar.

Tijdens de coachingsmodules word je voorbereid op je (buitenland)stage en oriëntatie op het beroepenveld.

Jaar 3: Minor en stages

Het derde leerjaar staat in het teken van een verbredende of verdiepende minor én je gaat in dit leerjaar op stage. Je gaat een minor volgen waarbij je jezelf specialiseert of je horizon verbreedt. Deze minor kun je op de HAS of bij een andere hogeschool volgen. Jaar drie bestaat voor een groot deel uit stages waarvan minimaal 6 weken in het buitenland. Een minor in het buitenland behoort ook tot de mogelijkheden.

Jaar 4: Specialisatie en beroepsopdracht

In jaar vier ga je specialiseren. Tijdens de eerste twee blokken heb je de keuze tussen specialisatiemodules gericht op je eigen leerwensen en diervoorkeuren.

Zo krijg je de kans om je te specialiseren in een richting waarin je ook na je opleiding terecht wil komen:

  • Ondernemer / bedrijfsleider
  • Adviseur / vertegenwoordiger
  • Onderzoeker

In de tweede helft van jaar vier werk je met een groepje van 2 of 3 studenten aan een beroepsopdracht. Dit is een real-life opdracht uit het beroepenveld (bedrijf, overheid of organisatie). Je wordt bij deze beroepsopdracht intensief begeleid door een docent.

Topklas Ondernemen

Het Topklas Ondernemen-traject is een bijzondere afstudeervariant, waarmee je een geweldige kans wordt geboden om tijdens je studie te bouwen aan je eigen bedrijf.

Lees hier meer over Topklas Ondernemen