Hoofdmenu

Studiekeuze-helper

Welke vakken krijg je? Welke projecten en excursies zijn er? Wanneer ga je stage lopen? En welke keuzemogelijkheden heb je?

Jaar 1: oriƫntatie op sectoren en stage

We vinden het belangrijk dat iedereen na het eerste jaar een goede basiskennis heeft. In het eerste jaar leer je dan ook de verschillende veehouderijsectoren kennen. Biologische kennis van de verschillende diersoorten (herkauwers, varkens en pluimvee) komt uitgebreid aan bod. Voeding, kringlopen, gezondheid, bedrijfseconomie en sensortechnologie zijn voorbeelden van onderwerpen die je krijgt. Door het jaar heen kom je op verschillende veehouderijbedrijven om het geleerde in de praktijk te brengen. Dit kan helemaal goed in de twee meewerkstages die je de laatste acht weken van het schooljaar loopt. Je loopt deze op twee verschillende veehouderijbedrijven om ervaring in verschillende sectoren op te doen.

Jaar 2: verdieping en toepassing

In het tweede jaar krijg je verdieping op de kennis die je hebt opgedaan in het eerste jaar. Daarnaast duik je de (internationale) keten in en word je uitgedaagd om na te denken over de maatschappelijke betekenis van de veehouderij. Door een buitenlandse excursie leer je over de veehouderij in andere landen. Je leert hoe je een bedrijf analyseert en een veehouder hierover adviseert.Je krijgt vakken als voeding en techniek, fokkerij en productie & handel. Verder voer je praktijkonderzoek uit.  Daarnaast leer je hoe je een bedrijf moet analyseren, leer je adviseren en krijg je vakken als marketing, ondernemerschap en huisvesting, techniek en fokkerij. In de gesprekken met je coach bereid je je voor op de rest van je opleiding.

 

 

Jaar 3: Minor en stages

Het derde leerjaar vul je in grote lijnen in zoals je zelf wilt. Je gaat in ieder geval 20 weken op stage en minimaal 10 weken daarvan in het buitenland. Daarnaast heb je de mogelijk om bij de HAS een minor te volgen, of bij een andere hbo-instelling. Je kiest of je je wilt specialiseren in een bepaald vakgebied of dat je juist je horizon wilt verbreden. De keuze is aan jou! Uiteraard is de coach er voor je om je te helpen bij het invullen van het derde jaar.

Jaar 4: Specialisatie en beroepsopdracht

In jaar vier ga je specialiseren. Tijdens de eerste twee blokken heb je de keuze tussen specialisatiemodules gericht op je eigen leerwensen en diervoorkeuren.

Zo krijg je de kans om je te specialiseren in een richting waarin je ook na je opleiding terecht wil komen:

  • Ondernemer / bedrijfsleider
  • Adviseur / vertegenwoordiger
  • Onderzoeker

In de tweede helft van jaar vier werk je met een groepje van 2 of 3 studenten aan een beroepsopdracht. Dit is een real-life opdracht uit het beroepenveld (bedrijf, overheid of organisatie). Je wordt bij deze beroepsopdracht intensief begeleid door een docent.

Topklas Ondernemen

Het Topklas Ondernemen-traject is een bijzondere afstudeervariant, waarmee je een geweldige kans wordt geboden om tijdens je studie te bouwen aan je eigen bedrijf.

Lees hier meer over Topklas Ondernemen