Hoofdmenu

Studiekeuze-helper

Deadline inschrijven 

Inschrijven zonder toelatingsrecht is nog mogelijk tot 15 juni 2022 voor Nederlandse en EU studenten.
 

Toelatingsrecht

Als je je uiterlijk 1 mei voor een opleiding aanmeldt, heb je - mits je aan de toelatingseisen voldoet - toelatingsrecht. Na 1 mei, vervalt dit toelatingsrecht. De opleiding kan je verzoek dan afwijzen, óók als je aan de toelatingseisen voldoet. 

Bekijk hieronder aan welke voorwaarden jij moet voldoen bij inschrijving na 1 mei tot uiterlijk 15 juni 2022.

Toelaatbaar

Voor de volgende opleidingen geldt dat je toelaatbaar bent zolang je kunt aantonen dat je aan de toelatingseisen en de stappen in de aanmeldprocedure voldoet: 

Klik op de opleidingsnaam om alle voorwaarden door te lezen. 

Vestiging Venlo

Vestiging Den Bosch

Switchen tussen opleidingen

Je hebt na 1 mei nog wel het recht om te switchen tussen opleidingen en instellingen, indien jij je voor 1 mei hebt aangemeld bij een andere opleiding of instelling en dit kan aantonen. 

Alle algemene regels van rijksoverheid

Bekijk voor de algemene informatie over de regels voor:

  • studiekeuze en
  • toelating

de informatie op de website van: rijksoverheid.nl.