Hoofdmenu

Studiekeuze-helper

Als je je uiterlijk 1 mei voor een opleiding aanmeldt, had je - mits je aan de toelatingseisen voldoet - toelatingsrecht. Na 1 mei, vervalt dit toelatingsrecht. De opleiding kan je verzoek dan afwijzen, óók als je aan de toelatingseisen voldoet. 
 

Deadline inschrijven 

Inschrijven zonder toelatingsrecht is nog mogelijk tot 1 juli 2021. 

Bekijk hieronder aan welke voorwaarden jij moet voldoen bij inschrijving na 1 mei tot uiterlijk 1 juli. 

Toelaatbaar

Voor de volgende opleidingen geldt dat je toelaatbaar bent zolang je kunt aantonen dat je aan de toelatingseisen en de stappen in de aanmeldprocedure voldoet: 

Klik op de opleidingsnaam om alle voorwaarden door te lezen. 

Vestiging Venlo

Vestiging Den Bosch

 

Switchen tussen opleidingen

Je hebt na 1 mei nog wel het recht om te switchen tussen opleidingen en instellingen, indien jij je voor 1 mei hebt aangemeld bij een andere opleiding of instelling en dit kan aantonen. 

 

Alle algemene regels van rijksoverheid

Bekijk voor de algemene informatie over de regels voor:

  • studiekeuze en
  • toelating

de informatie op de website van: rijksoverheid.nl.