Internationalisering

Internationaliseringsbeleid HAS Hogeschool

Internationalisering: optie wordt noodzaak. De wereldwijde vraag naar kwalitatief goed hoger onderwijs blijft groeien. Ook in Nederland komen onze studenten steeds vaker te werken in een internationaal georiënteerd werkveld en in internationale teams. Dat vergt een internationale oriëntatie en interculturele vaardigheden.

Daarom gaan we internationalisering verder integreren in onze drie primaire processen:

 1. onderwijs,
 2. kennisontwikkeling en
 3. kennistransfer.


Met internationalisering op de HAS willen we:

 • Studenten internationale competenties laten verwerven
  om als professional in een internationale context plezierig en effectief te kunnen functioneren,
 • Een stevige internationale (kennis)positie ontwikkelen
  om bedrijven en organisaties te kunnen ondersteunen bij hun internationale innovatie- en ontwikkelingsvraagstukken op het gebied van vakkennis, capacity building en ontwikkelingssamenwerking.

HAS Hogeschool heeft de afgelopen jaren door de inspanningen en het enthousiasme van velen mooie stappen gezet op het gebied van internationalisering. Met als belangrijkste doel om de internationale arbeidspositie van onze studenten te versterken.
 

Internationale building blocks

In de afgelopen jaren heeft HAS Hogeschool de volgende internationale building blocks opgezet:

De buitenlandstage wordt over het algemeen hoog gewaardeerd door studenten. Op het gebied van internationale student mobiliteit hebben we als HAS de eerste positie in Nederland verworven. Via HAS International Projects (HIP) groeit ons portfolio aan internationale projecten en daarmee het aantal medewerkers dat zo eigen internationale ervaring kan opdoen.


Internationalisering intergreren

De komende jaren gaan we internationalisering verder integreren.

Doelstellingen
hierbij zijn:

1. Internationalisering is stevig verankerd in de eindtermen van elke opleiding;
2. Via het ontwikkelen en implementeren van een internationale bedrijven strategie realiseren we

 • Voldoende en kwalitatief goede internationale stages
  (alle opleidingen)
 • Voldoende internationale afstudeerprojecten
  (m.n. International Food & Agribusiness, Horticulture and Business Management, vanaf 2018 International Farm Management)
 • Groei in internationaal cursusaanbod
  (HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen)

3. Jaarlijks twee EU gefinancierde (onderzoeks-)projecten via een ontwikkelde Europa strategie;
4. De HAS gebouwen hebben een internationale infrastructuur en sfeer (welcoming environment).

Daarnaast willen we stevig toewerken naar:

5. Alle opleidingen hebben ten minste twee anderstalige modules vanuit internationale context;
6. Landenfocus: we hebben een lijst met A, B en C landen gedefinieerd, gebaseerd op strategische samenwerking


HAS Internationale Projecten

In de internationaliseringsstrategie van de HAS neemt deelname aan internationale projecten een steeds prominentere plaats in. Internationale projecten genereren kennis, nieuwe samenwerkingsverbanden met strategische partners en (internationale) profilering van onze hogeschool. Daarnaast wil de HAS door middel van deelname haar steentje bijdragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.

Het speciaal hiertoe ingerichte centraal coördinatiepunt HAS International Projects (kortweg: HIP) maakt een frequente, passende en professionele participatie van HAS Hogeschool in internationale projecten mogelijk, waardoor onze hogeschool zich de komende jaren nog sterker kan positioneren op de internationale markt  en kan voldoen aan de verwezenlijking van de door het College van Bestuur gedefinieerde speerpunten op het gebied van internationalisering  voor de periode 2014-2017.

Meer informatie over het HIP en de internationale projecten waaraan HAS Hogeschool deelneemt, is te vinden op HAS International Projects.

 

Erkenning studiepunten behaald buiten de HAS
Studenten kunnen tijdens hun studie bij de HAS een minor volgen bij een (partner)instelling in Nederland of daarbuiten. Lees meer over hoe wij omgaan met de erkenning van deze studieonderdelen op onze Engelstalige website hasinternational.nl.