Erasmus+

Erasmus Plus logoHAS Hogeschool neemt deel aan het Erasmus+ Programma en heeft hiervoor het Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) toegekend gekregen.

Wat is Erasmus+?
Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. 

Erasmus+ voor studenten van HAS Hogeschool
Als student van de HAS kun je binnen het Erasmus+ Programma stage lopen of studeren bij een partnerinstelling in een deelnemend land. Je hebt hiervoor de Erasmus-status nodig en kunt hiermee in aanmerking komen voor een Erasmus-beurs.

Erasmus+ voor medewerkers van HAS Hogeschool
Naast studentenmobiliteit stimuleert het Erasmus+ Programma internationale mobiliteit van stafleden in het hoger onderwijs. Zo kunnen stafleden van HAS Hogeschool met gedeeltelijke subsidie vanuit het Erasmus+ Programma werkervaring op doen bij een bedrijf of onderwijsinstelling in een ander deelnemend land.

Meer over het Erasmus+ programma
Informatie over het Erasmus+ programma, de ondertekende Erasmus Charter for Higher Education én de Erasmus Policy Statement vindt u op onze internationale website.