Inkomende en uitgaande mobiliteit

Bij de HAS is er sprake van zowel inkomende als uitgaande internationale mobiliteit van studenten en medewerkers. Een stage in het buitenland is een standaard onderdeel binnen elk curriculum. Daarnaast kunnen studenten, na toestemming van de examencommissie, een blok of semester bij een partneruniversiteit studeren (studie-uitwisseling). Zo ontvangt ook de HAS zelf studenten van haar partneruniversiteiten binnen haar Engelstalige onderwijs.

Naast studenten gaan ook medewerkers en docenten van de HAS naar het buitenland in het kader van hun functie. Docenten verzorgen bijvoorbeeld gastlessen bij partneruniversiteiten en een ondersteunende medewerker gaat bijvoorbeeld op bezoek bij een partneruniversiteit om te zien hoe bepaald werk daar wordt uitgevoerd.

Tot slot ontvangt de HAS zelf ook gastdocenten uit het buitenland binnen haar onderwijs, dit is mogelijk binnen zowel het Nederlandstalige onderwijs als Engelstalige onderwijs.

Een groot deel van de internationale mobiliteit vindt plaats met gedeeltelijke financiering van het Erasmusprogramma van de EU.

Meer informatie over: