Lectoraten

Lectoraten zijn kennisgroepen binnen hogescholen, die op maatschappelijk relevante terreinen de verbinding leggen tussen het onderwijs, de beroepspraktijk en praktijkgericht onderzoek. Een lectoraat bestaat in de meeste gevallen uit een kenniskring, dat is een groep van docenten en docent-onderzoekers onder leiding van een lector.

Lectoraten hebben meerdere algemene doelen:

  • versterking van de externe oriëntatie
  • onderwijsvernieuwing
  • professionalisering van docenten
  • versterking van kennisontwikkeling en kenniscirculatie

HAS Hogeschool telt 10 lectoraten:

H.L.G.M. (Harry) van Delft
Lector Biomimicry
Y. (Ylva) Poelman
Y.Poelman@has.nl
Lectoren Co-operatief en Co-creatief Ondernemerschap
R.A.M. (Roger) Engelberts /  P.L. (Pierre) van Hedel
R.engelberts@has.nl / p.l.hedel@rn.rabobank.nl
Lector Groene Gezondheid
Dr.ir. H.W. (Herman) Peppelenbos
h.peppelenbos@has.nl

Lector Innovatief ondernemen in de paardensector
Drs. J.E.H.M. (Joep) Bartels
J.Bartels@academybartels.com

Lector Location Intelligence
T. (Theo) Thewessen
Th.Thewessen@has.nl
Lector Nieuwe Business Modellen
Dr. P.J. (Pieter Jelle) Beers
P.Beers@has.nl
Ir. J.A.M. (Jasper) den Besten
J.dBesten@has.nl
Lector Precision Livestock Farming
L. (Lenny) van Erp
L.vanErp@has.nl
Dr. A. (Annet) Roodenburg
   
Let op: je wordt doorverwezen naar onze corporate website www.has.nl.
 
De lectoraten die reeds afgerond zijn, kun je vinden onder 'afgeronde lectoraten'.