Hoofdmenu

Studiekeuze-helper

Wil jij bijdragen aan de laatste ontwikkelingen in de “Next Green Revolution”?

Wat is de beste weg voorwaarts om een gewas weerbaarder te maken tegen bijvoorbeeld ons veranderende klimaat of ziektes? Hoe kun je het beste gebruik maken van de mogelijkheden die verschillende disciplines binnen het gewasonderzoek bieden om dit probleem aan te pakken? In hoeverre moet je streven naar verbetering door, bijvoorbeeld veredeling op meer resistentie in het gewas, inzet van nuttige (micro) organismen, optimalisatie van teeltsystemen door data-analyse of door gebruik te maken van nieuwe technologische mogelijkheden? Na het volgen van de Engelstalige minor Applied Crop Research ben je in staat antwoord te geven op deze vragen.

De minor Applied Crop Research is een Engelstalige minor.

Ingangseis

Aspirant-studenten hebben hun 1ste jaar van een Nederlandse HBO afgerond en hebben daarnaast minimaal 90 ECTS uit jaar 2 en 3 behaald in een studieprogramma gerelateerd aan biologie. Naast basiskennis over biologie en onderzoek verwachten we de volgende kennis en vaardigheden:

  • De student kent de grondbeginselen van Mendel genetica, fotosynthese, plantenhormonen, plantenwater en nutriëntentransport en gasuitwisseling. De student heeft basiskennis over plantgezondheid en levenscycli van plantpathogenen.
  • Op het gebied van statistiek en data-analyse is de student vertrouwd met de volgende begrippen: standaarddeviatie, normale verdeling inclusief betrouwbaarheidsintervallen, steekproefomvang en testen op het gemiddelde, binominale betrouwbaarheidsintervallen en steekproefomvang, chikwadraattoets en variantieanalyse .
  • De student kan affiniteit met het vakgebied van de plantenbiologie aantonen door werkervaring en / of stages op bachelorniveau.
  • De student is voldoende vloeiend in het lezen, schrijven en spreken van Engels en is in staat deze Engelstalige minor te volgen.

Daarnaast word je uitgenodigd voor een gesprek om je motivatie en ervaringen uit het verleden toe te lichten.

Aanmelden

Als HAS-student kun jij je aanmelden voor deze minor via het inschrijfformulier op het HASwise intranet.

Ben je geen HAS-student en is jouw onderwijsinstelling aangesloten bij Kies Op Maat? Meld je dan aan via Kies Op Maat.