Hoofdmenu

Studiekeuze-helper

Heb je een passie voor planten en ben je nieuwsgierig? De Minor Applied Plant Research verdiept je plantenkennis en geeft je de vaardigheid om deze kennis toe te passen in toegepast onderzoek.
 
Nederland is 1 van de leidende landen op het gebied van plantaardige productie. Veel hoofdkantoren van wereldwijde zaadbedrijven hebben zich dan ook in Nederland gevestigd. Binnen de minor ga je een real-life onderzoeksproject uitvoeren. Dit doe je in een klein team van studenten in opdracht van een plantenveredelingsbedrijf of een bedrijf dat actief is in de productie van planten of plantengezondheid.

Applied Plant Research is een Engelstalige minor.

Ingangseisen

De studenten hebben hun 1e jaar van een Nederlandse hbo bachelor afgerond en hebben daarnaast minimaal 90 ECTS uit jaar 2 en 3 behaald in een studieprogramma gerelateerd aan biologie.

Naast basiskennis over biologie en onderzoek verwachten we de volgende kennis en vaardigheden:

  • De student kent de grondbeginselen van de genetica van Mendel, plantentaxonomie, fotosynthese, plantenhormonen, plantenwatertransport en gasuitwisseling. De student heeft basiskennis over plantgezondheid en levenscycli van plantpathogenen.
  • Op het gebied van statistiek en data-analyse is de student vertrouwd met de volgende begrippen: standaarddeviatie, elementaire kansverdeling, normale verdeling inclusief betrouwbaarheidsintervallen, steekproefomvang en testen op het gemiddelde, binominale betrouwbaarheidsintervallen en steekproefomvang, chikwadraattoets en variantieanalyse.
  • De student kan affiniteit met het vakgebied van de plantenbiologie aantonen door werkervaring en / of stages op bachelor niveau. De student kan zelfstandig zijn werk plannen en organiseren en kan in teamverband werken.
  • De student heeft tenminste de volgende Engelse taalvaardigheid bereikt: niveau B2 in lezen en luisteren en niveau B1 in schrijven en spreken.

 De student wordt uitgenodigd voor een gesprek om de motivatie en ervaringen uit het verleden toe te lichten.
 

AANMELDEN

Kijk voor meer informatie over de minor en om je aan te melden op de website Kies op maat.

Meer informatie en aanmelden via Kies op Maat