Hoofdmenu

Studiekeuze-helper

In deze minor brengen we studenten doelgericht in aanraking met zeer uiteenlopende creatieve disciplines, zowel binnen als buiten HAS Hogeschool, om tot innovaties en probleemoplossing te kunnen komen in de eigen discipline. Denk bij de term ‘creatieve disciplines’ aan bijvoorbeeld: Landscape Design, Food- en Verpakkingsdesign, Geo Media & Design, Fashion Design, Product Design, Music Design, Interieurdesign, Architectuur, Grafisch Design, Fotografie. We hebben de ervaring dat over de grenzen van de eigen discipline heen kijken, zeer inspirerend is en tot innovaties leidt.

Over deze minor

In deze minor verken je in de eerste weken de diverse creatieve disciplines die aanwezig zijn in jouw groepje. Je krijgt zicht op de vraagstukken die er spelen, de visies die de professionals hebben, de variabelen die worden beïnvloed, de manieren om te verbeelden, het ontwerpproces, de stakeholders, beoordelingscriteria, reviews, en dergelijke. Je doet deze verkenning zowel met deskresearch als met veldonderzoek (bezoek atelier, werkplaats, beurs, interviews.).

Daarna voer je een maatschappelijk relevant onderzoek uit waarin je verkent hoe deze disciplines, voor een concrete situatie in je eigen vakgebied, tot innovatie of probleemoplossing kunnen leiden. Het gaat hierbij om dat je een transfer maakt van de ene naar de andere discipline.

Leerdoelen

Na het volgen van deze minor kan je:

  • Ontwerpprocessen bij verschillende creatieve disciplines beschrijven, analyseren en vergelijken;
  • De ontwerpvariabelen van verschillende creatieve disciplines benoemen en integreren binnen andere creatieve disciplines. (denk aan: smaak, geur, rekbaarheid, vorm, kleur, licht, beweging, ruimte, materiaal, functie e.d.);
  • Innovaties bij verschillende creatieve disciplines herkennen en uitleggen;
  • De functies en eigenschappen van verbeeldingsvormen binnen een ontwerpproces benoemen;
  • Een onderzoek m.b.t. design/ontwerp methodisch opzetten, uitvoeren en evalueren;
  • De waarde/resultaat van zijn onderzoek toelichten in relatie tot maatschappelijke uitdagingen.

Ingangseisen

Om deel te nemen aan deze minor moet je je hbo propedeuse hebben afgerond en minimaal 40 EC hebben behaald in je tweede jaar. Daarnaast vragen we voor deze minor aantoonbare affiniteit met de onderwerpen: ontwerp, design en/of vormgeving.

 

AANMELDEN

Kijk voor een volledig overzicht van onze minoren en om je aan te melden op de website Kies op maat.

Aanmelden via Kies op Maat