Hoofdmenu

Studiekeuze-helper

Produceren en consumeren van dieren, kan het ook anders?

Ook jij hebt te maken met dierlijke producten, bijvoorbeeld als professional, als consument en als burger. In Nederland alleen al worden 100 miljoen dieren gehouden voor consumptiedoeleinden.  Dat levert, behalve efficiënt geproduceerde vlees-, zuivel-, en ei-producten, ook de nodige uitdagingen op het gebied van dierenwelzijn, ruimtegebruik, humane gezondheid, uitstoot broeikasgassen, watergebruik, ontbossing, etc. Alle partijen in de keten (o.a.veehouder, handelaar, verwerker, retail, consument) worden daar steeds meer mee geconfronteerd. Wat is het effect van het produceren én consumeren van dierlijke producten op people, planet, profit en op jou? 

Inzicht in dierlijke ketens

Deze vraag ga je op 3 manieren benaderen:

 1. Je gaat kennis verwerven over de manier hoe dierlijke ketens georganiseerd zijn, wat zijn de feiten, de successen en de uitdagingen?
 2. Je gaat in een multidisciplinair projectteam, vanuit jouw opleidingsachtergrond, aan de gang met een concrete vraag van een ketenpartij uit een schakel (bijvoorbeeld  een supermarktketen, veehouder, verwerker) om zijn/haar vraag op te lossen.
 3. Je gaat bij jezelf onderzoeken wat jij  vindt van de manier zoals wij dierlijke producten produceren én consumeren.

De minor begint met een introductieperiode waarin je kennis gaat maken met verschillende ketens en elkaar. Er zal teambuilding plaats gaan vinden. Daarna wordt je ondergedompeld in de keten door excursies, (gast)colleges en andere activiteiten en ga je in je projectteam werken aan de concrete vraag van de ketenpartij. Na deze minor heb je inzicht gekregen in dierlijke ketens en weet je welke uitdagingen er voor jou liggen als professional in jouw vakgebied en als consument.

Na het volgen van deze minor...

Leerdoelen

 • Weet je uit welke schakels en stakeholders de totale keten bestaat en welke processen er plaatsvinden en waarom deze processen plaatsvinden.
 • Kun je uitleg geven waarom gekozen is voor deze ketensamenwerking en benoemen tegen welke problemen de keten aanloopt.
 • Kun je een oordeel geven over de huidige keten (verleden, heden).
 • Kun je een ketenprobleem schetsen m.b.v. een infographic.
 • Kun je de maatschappelijke ontwikkelingen (markt, technologie, politiek-juridisch, sociaal) en de niches benoemen die actuele ketenpraktijken onder druk zetten.
 • Kun je een niche beoordelen op haar toekomstbestendigheid
 • Ben je in staat vanuit je eigen waardenpatroon een weloverwogen standpunt omtrent het eten van dierlijke producten in te nemen.
 • Sta je open, krijg je begrip en respect voor waarden van anderen (producent/retail/consument) ten aanzien van het produceren en het consumeren van dierlijke producten
 • Kun je de behoefte van de klant benoemen (en indien mogelijk vertalen naar de hele keten waarbij rekening gehouden wordt met o.a. een passend verdienmodel)
 • Kun je out-of-the-box denken en bijdragen aan het leveren van nieuwe concrete concepten en/of oplossingen voor de opdrachtgever.
 • Kun je op basis van je eigen waarden en waarden van anderen nieuwe mogelijkheden benoemen/bedenken/ontwikkelen voor de keten.
 • Kun je op basis van jouw opleiding specifieke competenties een eigen professionele bijdrage leveren aan een multidisciplinair team, zodat er meerwaarde gecreëerd wordt.
 • Kun je ideeën visualiseren om daarmee te informeren en te overtuigen.

Ingangseisen

Om deel te nemen aan deze minor moet je je hbo propedeuse hebben afgerond en minimaal 40 EC hebben behaald in je 2e jaar.

Daarnaast vragen we voor deze minor aantoonbare kennis van dan wel affiniteit met minimaal één van de domeinen: agri, food en/of leefomgeving.

AANMELDEN

Kijk voor een volledig overzicht van onze minoren en om je aan te melden op de website Kies op maat.

Aanmelden via Kies op Maat