Hoofdmenu

Studiekeuze-helper

Wil jij vorm geven aan innovatief en duurzaam samengaan van landbouw en natuur? Dan kun je in de 20-weekse minor ‘Farming with Nature’ je hart ophalen. Want een complexe puzzel is het zeker om de verschillende partijen in dit vraagstuk bij elkaar te brengen. Dus voor puzzelaars die de verbinding kunnen leggen is deze minor een mooie uitdaging!

Farming with Nature is een Engelstalige minor.

Over deze minor

De boodschap komt van veel kanten en klinkt steeds luider: er moet iets veranderen in de manier waarop we omgaan met de natuur, ons landschap en onze hulpbronnen. En steeds duidelijker is ook te horen dat daarin een belangrijke rol is weggelegd voor de landbouw. In deze minor brengen we de uiteenlopende standpunten en stellingnames in beeld. We werken met partijen uit het werkveld aan duurzame oplossingen waarin behoud en bescherming van de natuur samengaan met economisch rendabele landbouw. De centrale uitdaging is om de agrarische ondernemer en ‘de omgeving’ bij elkaar te brengen. Geen eenvoudige puzzel inderdaad, want van verschillende kanten liggen er pittige doelstellingen. Je gaat praktisch aan de slag in een interdisciplinair projectteam met vraagstukken uit de praktijk

Leerdoelen

Je werkt in deze minor vooral aan:

  • verdieping van je vakkennis over dit onderwerp waardoor je meer begrip krijgt van de samenhang tussen landbouw en natuur;
  • het vermogen om die kennis in te brengen in complexe praktijkgerichte vraagstukken in een regio (in Nederland of Polen), in nauwe samenwerking met studenten van andere opleidingen en partijen uit het werkveld;
  • het vormgeven aan duurzame oplossingen voor vraagstukken in de praktijk – zowel op gebiedsniveau als op ondernemersniveau - met aandacht voor natuur, maatschappij en economie;

Je kiest zelf tussen focus op een Nederlandse of een internationale situatie. Zo kan je werken aan een vraagstuk in samenwerking met een universiteit en gebiedspartijen in Polen.

Om betekenisvolle impact te creëren als ondernemer, adviseur of in dienst van de overheid is het belangrijk dat je ondernemend bent, zelfbewust bent en leiderschap toont. Ook hierin biedt de minor je de ruimte om dit verder te ontwikkelen.

Ingangseis

Er zijn geen specifieke ingangseisen. Wel wordt van je verwacht dat je:

  • relevante kennis vanuit jouw opleiding kunt inbrengen;
  • leergierig bent en openstaat voor andere perspectieven;
  • pro-actief bijdraagt aan de samenwerking  met studenten, ondernemers en gebiedspartners uit het werkveld.

Aanmelden

Als HAS-student kun jij je aanmelden voor deze minor via het inschrijfformulier op het HASwise intranet.

Ben je geen HAS-student en is jouw onderwijsinstelling aangesloten bij Kies Op Maat? Meld je dan aan via Kies Op Maat.

 

Programma

De minor start met een introkamp van drie dagen om elkaar te leren kennen en inzicht te krijgen in de ontwikkelingen op dit thema. Ook laten we ons dan inspireren door het werkveld. Daarna ga je aan de slag in een interdisciplinair projectteam en wordt je wekelijks gecoacht. Gemiddelde werk je zo’n twee dagen fysiek op de HAS en de overige dagen thuis of op locatie aan het groepsproject en aan je persoonlijke ontwikkeling en verdieping van vakkennis. Aanvullend zijn er online lessen, thuiswerkopdrachten en excursies. Als klas gaan we een week naar Polen.