Hoofdmenu

Studiekeuze-helper

Door de snel veranderende markt is de ‘Food Business’ de afgelopen jaren steeds complexer geworden. Deze veranderingen zijn deels het gevolg van globalisering, technologische ontwikkelingen, maatschappelijke trends (bijvoorbeeld kritischer consumenten) en de noodzaak om duurzamer te worden. Al deze factoren zijn van invloed op de manier waarop bedrijven problemen aanpakken. De kenmerken van deze aanpak zijn:

  • Multidisciplinair
  • Intensieve samenwerking met klanten
  • Experimenteren en leren
  • Functionerende resultaten opleveren

De basis voor deze Food Business minor is de noodzakelijke transitie waarvan wordt verwacht dat deze de komende jaren plaatsvinden in de voedingssector.

De minor Food Business is een Engelstalige minor. 

Ingangseis

Een afgeronde propedeuse en 40 studiepunten in jaar 2. En bij voorkeur een voedingsachtergrond.
 

Aanmelden

Kijk voor meer informatie over de minor en om je aan te melden op de website Kies op maat.

Meer informatie en aanmelden via Kies op Maat