Hoofdmenu

Studiekeuze-helper

Door o.a. de groeiende wereldbevolking, de hogere eisen aan kwaliteit, veiligheid en gezondheid van voeding en de invloed van voedselproductie op het milieu, wordt de (wereldwijde) voedingssector uitgedaagd om op zoek te gaan naar nieuwe innovatieve methoden om de voedselproductieketen te optimaliseren. Wil jij hierin een rol spelen? Dan is de minor Food Quality & Health zeker iets voor jou!

Specialist Food Quality & Health

Als specialist Food Quality & Health kun jij de verbindende factor worden tussen de supply chain en de verwerkende voedingsmiddelenindustrie en daardoor nauw betrokken zijn bij gezonde innovaties in voeding op het gebied van productie, voedselveiligheid en milieu.

Bij deze minor wordt enerzijds gekeken naar voeding en gezondheid en anderzijds naar kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Binnen deze kaders komen onder andere de volgende thema’s aan bod: voedingskunde, bio-inhoudsstoffen, voedselvertering, gezondheid, voedselkwaliteit, wetgeving, voedselveiligheid, post harvest technology, analysetechnieken, logistiek, maatschappelijke vraagstukken, alternatieve (plantaardige) eiwitbronnen en milieu-invloeden. Bij het behandelen van deze onderwerpen kom je daarnaast in aanraking met bedrijven en lectoren die bezig zijn met nieuwe, creatieve initiatieven op het gebied van gezonde, veilige en duurzame voeding. Binnen individuele en (multidisciplinaire) groepsprojecten krijg je de kans om je nader te verdiepen in zelf gekozen onderwerpen. Met welke onderwerpen je aan de slag wilt binnen projecten mag je zelf bepalen, mits het natuurlijk met humane voeding te maken heeft. Er wordt daarbij uitgegaan van veel zelfstandigheid.

Na het volgen van deze minor heb je de kennis en vaardigheden om vanuit verschillende invalshoeken te redeneren en zo bijvoorbeeld als adviseur of onderzoeker een goede gesprekspartner te vormen bij nieuwe (multidisciplinaire) initiatieven vanuit de primaire voedingssector, (voedingsmiddelen) bedrijven of de overheid.

Leerdoelen

  • De student(e) is in staat om haar/zijn kennis van voedingskunde, kwaliteitszorg, duurzaamheid en gezondheid te gebruiken om nieuwe originele ideeën betreffende (humane) gezondheid en voeding te ontwikkelen en haar/zijn mening te verdedigen binnen een onbekende situatie.
  • De student(e) is in staat om binnen een multidisciplinaire groep samen te werken om een volledige voedingsketen in kaart te brengen en daarbij alle facetten van de module aan bod te laten komen op een relevante manier.
  • De student(e) is in staat om individueel een project met praktijkcomponent rondom humane voeding uit te voeren waarbij originele ideeën worden gezocht en meningen onderbouwd.
  • De studente is in staat om op een professionele manier te communiceren en samen te werken met docenten en medestudenten.
  • De studente is in staat om een populaire wetenschappelijk artikel te schrijven dat onderbouwd is met wetenschappelijke bronnen over een actueel thema, met daarin haar/zijn mening gevend over het gekozen thema.

Ingangseisen

Deze minor – specialisatie is gericht op 3e of 4e jaars HBO studenten met interesse in voeding in het algemeen en kwaliteit & gezondheid in het bijzonder.

Vooraf dient men tenminste basale kennis te bezitten aangaande biomoleculen. In overleg kan aangeraden worden om je te verdiepen in enkele specifieke onderwerpen, afhankelijk van eerder gevolgde vakken.

AANMELDEN

Kijk voor een volledig overzicht van onze minoren en om je aan te melden op de website Kies op maat.

Aanmelden via Kies op Maat