Hoofdmenu

Studiekeuze-helper

Wil jij jouw steentje bijdragen om de agro-food sector te helpen veranderen? Grijp dan nu je kans. Zet die verandering mee in gang met het volgen van de minor Innovating agri-food production systems. Want ook jouw betrokkenheid en inbreng zijn waardevol!

De minor Innovating agri-food production systems is een Engelstalige minor.

Over deze minor

Je weet dat het buitengebied voor enorme uitdagingen staat: economisch, technologisch, ecologisch én maatschappelijk. De dingen gaan veranderen, en dat zal ons allemaal beïnvloeden. Een toekomstbestendig platteland werkt alleen als iedereen samenwerkt, met respect voor elkaar; en als de focus – bij alle betrokkenen – ligt op innovatie van het systeem. En dat is precies het snijvlak waarop jij aan de slag gaat.

Je gaat je verdiepen in hoe de sector al aan het innoveren is; en hoe dit effect heeft op systeemniveau. Dus: hoe is de sector aan het transformeren naar circulair en duurzaam, met behoud van een eerlijke boterham voor iedere partij? Je bekijkt wat wél bijdraagt aan die transformatie; en wat minder goed of zelfs niet bijdraagt. Je leert waar in de keten de innovaties zitten die volgens jou echt het verschil gaan maken.
 

Interessant, uitdagend en zinvol

In deze minor ga je aan de slag met een concreet, actueel en relevant vraagstuk dat past bij jouw interesses. Dat doe je samen met collega-studenten en met bedrijven en instellingen uit de agro-food sector. Je wordt door experts meegenomen in de materie, gaat zelf op onderzoek uit, werkt nauw samen in het veld en komt tot slot met een aanbeveling voor de sector. Doe mee. Jouw betrokkenheid en inbreng zijn nodig!

Leerdoelen

Jij bent in staat, om vanuit een multi-perspectief benadering, (internationale) ontwikkelingen te analyseren en draagt bij aan verbeteringen en mogelijkheden tot een duurzaam agrifood systeem.

Specifieke leerdoelen zijn:

  • Jij kan systeemdenken toepassen in een praktijksituatie;
  • Jij begrijpt de drijfveren van agrifood systemen en hoe deze zich verhouden;
  • Jij past kennis over innovaties toe op korte, middellange en lange termijn (met andere woorden op operationeel, tactisch en strategisch niveau);
  • Jij kan de implicatie (s) van een innovatie in de agrifood keten aantonen.

Ingangseis

HBO propedeuse en minimaal 40 punten van het 2e jaar.
 

Aanmelden

Kijk voor een volledig overzicht van onze minoren en om je aan te melden op de website Kies op maat.

Aanmelden via Kies op Maat