Hoofdmenu

Studiekeuze-helper

Wil jij je steentje bijdragen in vernieuwing van de Agrifoodsector? Dan is hier je kans. Want met de minor ‘Innovatie van het Agrifood Productiesysteem’ kun je daaraan een waardevolle bijdrage leveren. Juist met innovatieve productiesystemen is het mogelijk deze sector te transformeren naar circulair en duurzaam, mét behoud van een eerlijke boterham voor iedereen.

De minor Innovating agri-food production systems is een fulltime, Engelstalige minor.

Over deze minor

De voedselproducenten in het buitengebied staan voor enorme uitdagingen, zowel economisch, technologisch als maatschappelijk en ecologisch. Het is duidelijk dat verandering noodzakelijk is. Een toekomstbestendig buitengebied is haalbaar als iedereen samenwerkt, met respect voor elkaar en begrip voor elkaars belangen. De focus ligt op innovatie van productiesystemen, want juist daar liggen de kansen op vooruitgang.

In deze minor bestudeer je reeds lopende innovaties en het effect daarvan. Je onderzoekt wat wél bijdraagt aan een transformatie naar circulair en duurzaam. Zo ontdek je ook wat niet of minder goed werkt en waar mogelijkheden liggen om te komen tot effectieve innovatie. Je gaat aan de slag met een actueel vraagstuk, samen met collega-studenten en bedrijven uit de sector. Je leert van experts, maar gaat ook zelf op onderzoek uit. Met jouw inbreng en betrokkenheid kun je het verschil maken!

Leerdoelen

Na het volgen van deze minor ben je in staat om vanuit meerdere perspectieven (internationale) ontwikkelingen te analyseren. Daarmee kun je bijdragen aan verbetering van Agrifood-productiesystemen in de richting van duurzaamheid en circulariteit.

Specifieke leerdoelen zijn:

  • systeemdenken toepassen in praktijksituaties;
  • leren doorzien van drijfveren die geleid hebben tot Agrifood-productiesystemen;
  • leren toepassen van kennis over innovaties op korte, middellange en lange termijn (met andere woorden op operationeel, tactisch en strategisch niveau);
  • leren aantonen van de effecten van innovatie in de Agrifood-keten.

Ingangseis

Afgerond eerste studiejaar en 40 EC’s van het tweede studiejaar;

Aanmelden

Als HAS-student kun jij je aanmelden voor deze minor via het inschrijfformulier op het HASwise intranet.

Ben je geen HAS-student en is jouw onderwijsinstelling aangesloten bij Kies Op Maat? Meld je dan aan via Kies Op Maat.