Hoofdmenu

Studiekeuze-helper

We kunnen er niet omheen: planten hebben de toekomst. De groeiende wereldbevolking zal gevoed moeten worden, en de deskundigen zijn het erover eens dat plantaardige producten daarin een vooraanstaande rol moeten gaan spelen. Het is tijd voor verdergaande plant(w)aardige innovaties en nieuwe verdienmodellen die onze footprint op de aarde verkleinen. Ben jij klaar voor deze ‘groene revolutie 2.0’? Dan zit je goed bij deze minor.

Plantaardige eiwitten (en vetten) zijn prima in staat om de dierlijke varianten zoals, vlees- en zuivelproducten op een volwaardige wijze te vervangen. Dit implementeert grote aanpassingen in de gehele keten, van zaadhandelaar tot aan de consument.

Wending in de plantaardige keten

Planten zijn zo veelzijdig, dat ze ons niet alleen voorzien van essentiële voedingsstoffen maar ook van brandstof, kleding en grondstoffen, zoals bouwmaterialen. Bovendien geven planten ook sfeer en genot (bloemen houden van mensen). Deze veelzijdigheid resulteert in een groot aanbod van en variatie in plantaardige ketens met uiteenlopende eindproducten en  toepassingsmogelijkheden.

Grote thema’s zoals de plant als eiwitbron, relatie plant en humane gezondheid en vitaliteit, verantwoord bodemgebruik, innovatieve teelt- en verwerkingstechnieken, nieuwe plant(w)aardige verdienmodellen, ecologische footprint zijn super actueel en van groot belang. Deze thema’s komen allen aan de orde in deze minor. Uiteraard wordt telkens de link gelegd met het belangrijkste thema van de 21e eeuw: duurzaamheid. Technologische innovaties zijn nodig en ook de wil en durf om anders te denken en te handelen.

Ben je gemotiveerd om deze wending in de plantaardige keten mede richting te geven en wil je een bijdrage leveren aan deze nieuwe plant(w)aardige toekomst, kies dan deze minor!

Na het volgen van deze minor kun je

Leerdoelen

  • de plantaardige keten (o.a. uitgangsmateriaal, teelttechnieken, bodem en water, winningsprocessen, verwerkingsprocessen, reststromen en afzetkanalen) in eigen woorden weergeven.
  • het belang en noodzaak van integratie tussen de diverse schakels in de plantaardige agrifoodketen met het oog op kwaliteit en kwantiteit aangeven en verklaren.
  • innovatieve (technologische) ontwikkelingen in de plantaardige agrifoodsector toelichten.
  • het belang van plantaardige productie in het licht van het wereldvoedselvraagstuk beargumenteren
  • de invloed van het consumentengedrag op de plantaardige keten toelichten.
  • visies en strategieën van agri-foodbedrijven in de plantaardige sector en de daar bijbehorende nieuwe verdienmodellen onderscheiden en vergelijken.
  • zijn of haar specialistische vakkennis nuttig inzetten in een multidisciplinaire praktijkopdracht.
  • verbindingen leggen tussen eigen kennis en die van andere disciplines zodat meerwaarde gecreëerd wordt.

Ingangseis

Om deel te nemen aan deze minor moet je je hbo propedeuse hebben afgerond en minimaal 40 EC hebben behaald in je 2e jaar.

Daarnaast vragen we voor deze minor aantoonbare kennis van dan wel affiniteit met minimaal 1 van de domeinen: agri, food en/of leefomgeving.

Aanmelden

Kijk voor een volledig overzicht van onze minoren en om je aan te melden op de website Kies op maat.

Aanmelden via Kies op Maat