Hoofdmenu

Studiekeuze-helper

Lijkt het je leuk om mee te denken over de toekomst van jouw eigen leefomgeving? Hoe doe je dat en waar krijg je mee te maken?

Ruimte is schaars in Nederland en wordt voor vele doeleinden gebruikt. Denk aan wonen, werken, infrastructuur en natuurlijk de agrarische sector. Economische ontwikkeling en bevolkingsgroei vragen om een nieuwe aanpak. Aan jou de uitdaging! Hoe ga je slim met die ruimte om? Kun je doelen combineren? Wat zijn trends die het (ondernemers)landschap gaan bepalen en hoe speel je daar op in?

Als gebiedsontwikkelaar ben je de spin in het web tussen partijen als landschapsarchitecten, stad- en streekontwikkelaars, bedrijfseconomen, agrariërs, milieukundigen, informatiemanagers en natuurlijk de burgers.

Heb je affiniteit met planologie, sociale en fysische geografie, ondernemen, agrofood, ecologie, duurzaamheid en nieuwe verdienmodellen? Dan zit je goed bij deze minor!

Na het volgen van deze minor...

Leerdoelen

 • Heb je inzicht in de relevante duurzaamheidsthema binnen het domein agro, food en leefomgeving. Dit zijn thema’s die om integraal denken (cross-over) en analyse (multistakeholder) vragen.
 • Heb je kennis gemaakt met nieuwe verdienmodellen.
 • Kan je toekomstgerichte, duurzame ondernemersambities vertalen naar concrete, werkbare oplossingen.
 • Ben je in staat de agrofoodsector in een regio in beeld te brengen.
 • Begrijp je wat een sterke regionale economie is, en kan je de samenhang daarvan verklaren vanuit historie, leefomgeving, demografie, arbeidsmarkt, natuurlijke grondslag, klimaat, marktontwikkelingen, technologie, cultuur en tijdgeest.
 • Begrijp je de relatie tussen ontwikkelingen in de agrofoodsector en de ruimtelijke weerslag daarvan in een regio.
 • Kan je vanuit duurzaamheidsaspecten en ondernemersambities komen tot innovatieve ontwikkeling van de agrofoodsector, gericht op versterking van een regionale economie.
 • Kan je een krachtenveldanalyse voor een gebied uitvoeren.
 • Heb je inzicht in gebiedsontwikkeling op regionaal, lokaal en project niveau.
 • Kan je een integrale gebiedsvisie opstellen waarin regionale ontwikkeling vertaald is in ruimtelijke beelden.
 • Kan je op basis van opleiding specifieke competenties een eigen professionele bijdrage leveren aan een multidisciplinaire groep.

Ingangseisen

Om deel te nemen aan deze minor moet je je hbo propedeuse hebben afgerond en minimaal 40 EC hebben behaald in je 2e jaar.

Daarnaast vragen we voor deze minor aantoonbare kennis van dan wel affiniteit met minimaal één van de domeinen: agri, food en/of leefomgeving.

AANMELDEN

Kijk voor een volledig overzicht van onze minoren en om je aan te melden op de website Kies op maat.

Aanmelden via Kies op Maat