Hoofdmenu

Studiekeuze-helper

In de Minor Ruimteproef gaan we aan de slag met een aantal complexe maatschappelijke vraagstukken. Klimaatverandering, verdere verstedelijking, energie- en landbouwtransitie, allen opgaven waarvan we de gevolgen in ons landschap en levensstijl zullen ervaren. Deze opgaven hebben allemaal een grote impact op de ruimtelijke inrichting van onze leefomgeving.

leefomgeving

Je gaat in deze 20 weken minor aan de slag met real-life casussen waar deze maatschappelijke opgaves een centrale rol spelen. Zo hebben we stedelijke casuïstiek in o.a. Rotterdam en Amsterdam, casuïstiek gericht op stad-land relatie in de Metropool regio Eindhoven en casuïstiek op bijv. mobiliteit, natuur inclusieve landbouw en nieuwe groene verdienmodellen. In al deze casussen staan de maatschappelijke uitdagingen centraal, die momenteel zeer urgent en actueel zijn. Je gaat met andere studenten uit het domein van leefomgeving en/of ruimtelijke ontwikkeling in scrumgroepen aan de slag samen. Daarbij doe je ook een individueel verdiepend onderzoek en werk je aan je persoonlijk leiderschapskwaliteiten. Aan jou de taak om vanuit jouw eigen kennis en expertise met oplossingen voor deze gebieden te komen en kansen te benutten!

Leerdoelen

Leerdoelen van de minor zijn:

  • Het vermogen ontwikkelen om complexe maatschappelijke vraagstukken in onze leefomgeving te vertalen naar concrete uitdagingen en realistisch plan.
  • Bedenken en ontwikkelen van integrale, inspirerende en tastbare producten voor een duurzame leefomgeving.
  • Het onderzoekend vermogen verder ontwikkelen door een onderzoek zelfstandig op te zetten en uit te voeren.
  • Jezelf ontwikkelen zodat je in staat bent om richting te geven aan wat er belangrijk is voor jou en jouw omgeving.

Ingangseis

Voltijd hbo-Studenten van opleidingen buiten HAS Hogeschool zijn van harte welkom. Voorwaarde is dat je een opleiding volgt in het domein van leefomgeving en/of ruimtelijke ontwikkeling en je propedeuse en een 2e of 3e jaars stage hebt behaald.

Bij deelname door externe studenten vindt altijd eerst een toelatingsgesprek plaats, waarbij ervaring en motivatie worden besproken met de coördinator. Als het aanvangsniveau wordt beoordeeld als onvoldoende of als hierover twijfel bestaat, kan worden besloten tot weigering van deelname.

 

Aanmelden

Als HAS-student kun jij je aanmelden voor deze minor via het inschrijfformulier op het HASwise intranet.

Ben je geen HAS-student en is jouw onderwijsinstelling aangesloten bij Kies Op Maat? Meld je dan aan via Kies Op Maat.