Hoofdmenu

Studiekeuze-helper

De moderne dierhouderij staat voor tal van uitdagingen. De ‘Food and Agriculture Organization’ (FAO) van de Verenigde Naties heeft de Sustainable Development Goals (SDGs) opgesteld. Het Nederlands ministerie van Landbouw, Natuur en Volksgezondheid (LNV) streeft in haar beleidsvisie naar een circulaire landbouw. Tegelijkertijd maken verschillende maatschappelijke organisaties zich hard voor het waarborgen van een hoog welzijn van onze (huis)dieren, wordt actie gevoerd om het gebruik van proefdieren in de wetenschap te minimaliseren, voeren non-governmental organisations (NGOs) actie tegen het verlies van biodiversiteit en spelen dierentuinen een belangrijke rol in de conservatie van bedreigde diersoorten. Het gemeenschappelijke doel is steeds een duurzaam samenleven mét onze dieren.

Sustainable Animal Science is een Engelstalige minor.

Binnen een duurzame dierhouderij is het van essentieel belang dat gezondheid en welzijn van het dier wordt gewaarborgd. Dierwetenschappelijk professionals dienen diepgaande kennis te hebben van de fysiologische processen die ten grondslag liggen aan de gezondheid en de welzijnsstatus van het dier. Een integrale benadering van (preventieve) gezondheidszorg, diervoeding, huisvesting en natuurlijk gedrag van het dier is hierbij essentieel. Bovendien wordt het dier steeds volgens het ‘1 health’ principe in de context geplaatst van een goede  volksgezondheid en een gezonde leefomgeving, ten doelen een duurzame dierhouderij in Nederland en wereldwijd te realiseren.

Innovaties binnen de dierlijke sector dragen bij aan het reduceren van een negatieve impact van een de (intensieve) dierhouderij, waarvan het ontwikkelen van antimicrobiële resistentie ten gevolge van antibioticagebruik, de voortdurende dreiging van tal van zoönoses en de uitstoot van CO2 en stikstofgas  relevante voorbeelden zijn.  Veel bedrijven in de dierlijke sector acteren als initiator van waardevolle innovaties en zij zijn hierbij voortdurend op zoek naar samenwerkingen met dierwetenschappelijk professionals, die een duurzame dierhouderij hoog in het vaandel hebben. Daarnaast heeft ook de maatschappij in toenemende mate behoefte aan voorlichting en advisering over tal van gerelateerde duurzaamheidsvragen.

Over deze minor

In de Minor ‘Sustainable Animal Science’ wordt de fundering gelegd voor dierwetenschappelijke professionals met een onderscheidend profiel wat hen bij uitstek geschikt maakt voor het werken in een duurzame dierhouderij. In groepsverband wordt actief gewerkt aan ‘real-life’ innovaties in samenwerking met partners uit de sector of uit de dierwetenschappen. Toegepast praktijkonderzoek wordt gecombineerd met literatuuronderzoek en stakeholdergesprekken om te komen tot een theoretisch onderbouwd en praktisch toepasbaar advies. Daarnaast werkt iedere student aan een individuele studie waarin met een dierwetenschappelijk onderwerp naar keuze inzicht verkregen wordt in de fysiologische processen die ten grondslag liggen aan een goede gezondheid en welzijn van onze dieren.

De student wordt gecoacht in het uitwerken van zijn onderzoeksvraag, volgt ondersteunend onderwijs, waaronder gastcolleges en excursies in samenwerking met het werkveld. Er wordt aandacht besteed aan een professionele vorming van vaardigheden gericht op  advisering, maatschappelijke voorlichting en een constructieve deelname in het publiek debat. Bovendien schakelt de student proactief de hulp in van een uitgebreid expertpanel van HAS Hogeschool en partners uit de sector om te komen tot de juiste uitwerking van de opgestelde onderzoeksvraag.

Leerdoelen

 • Met een dierwetenschappelijk onderwerp naar keuze inzicht krijgen in de fysiologische processen die ten grondslag liggen aan diergezondheid en -welzijn.
  Hierbij wordt middels het ‘Animal Welfare Quality Eye’ geïntegreerd gekeken naar (preventieve) diergezondheid, diervoeding, huisvesting en het natuurlijke gedrag.
 • Vanuit de biologische kennis van het dier werken aan duurzame innovaties gefundeerd op het ‘One Health’ principe.
 • Door middel van stakeholdergesprekken, praktijk- en literatuuronderzoek komen tot een onderbouwd advies met betrekking tot duurzaamheidsproblematiek.
 • Werken aan de vorming van professionele vaardigheden, zoals advisering, het voeren van een publiek debat en het geven van maatschappelijke voorlichting. Dit alles steeds vanuit een academisch gefundeerde onderbouwing.

Ingangseis

 • Student heeft aantoonbare onderzoekservaring met dieren (bv. uit eerdere onderzoeksprojecten of werkervaring) en/of de motivatie en bereidheid zich hierin te bekwamen.
 • Student heeft aantoonbare ervaring in het interpreteren, analyseren en benutten van relevante wetenschappelijke literatuur en/of de motivatie zich hierin te bekwamen.
 • Student is gemotiveerd zich te bekwamen in het werken met uitgebreide datasets en het uitvoeren van de analyse hiervan.
 • Student heeft een zelfstandige en proactieve attitude en heeft de wil om samen te werken met andere studenten binnen het groepsproject.
 • The student is expected to have English listening and reading skills at level B2, and speaking and writing skills at level B1. (more information can be found via the Common European Framework of Reference for Languages).

Aanmelden

Als HAS-student kun jij je aanmelden voor deze minor via het inschrijfformulier op het HASwise intranet.

Ben je geen HAS-student en is jouw onderwijsinstelling aangesloten bij Kies Op Maat? Meld je dan aan via Kies Op Maat.