Hoofdmenu

Studiekeuze-helper

Door o.a. de groeiende wereldbevolking, de hogere eisen aan kwaliteit, veiligheid en gezondheid van voeding en de invloed van voedselproductie op het milieu, wordt de (wereldwijde) voedingssector uitgedaagd om op zoek te gaan naar nieuwe innovatieve methoden om de voedselproductieketen te optimaliseren. Wil jij hierin een rol spelen? Dan is de Minor Sustainable Nutrition iets voor jou!

Kijk voor een volledig overzicht van onze minoren en om je aan te melden op de website Kies op maat.

Aanmelden

Over deze minor

Als sustainable nutritionist kun jij (industriële) voedselproductie plaatsen in een kader van gezondheid en duurzaamheid. Hierdoor kun je een voortrekkersrol gaan vervullen binnen de trend van gezonde levensstijlen met kennis van voedingskunde, voedselproductie en duurzaamheid.

Binnen deze minor wordt gekeken naar voedingskunde, alternatieve voedselbronnen en duurzame productiemethoden. Binnen deze kaders komen onder andere de volgende thema’s aan bod: voedingskunde, bio-inhoudsstoffen, voedselvertering, humane gezondheid, post harvest technology, logistiek, maatschappelijke vraagstukken, alternatieve (plantaardige) eiwitbronnen en milieu-invloeden. Bij het behandelen van deze onderwerpen kom je daarnaast in aanraking met bedrijven die bezig zijn met nieuwe, creatieve initiatieven op het gebied van gezonde, veilige en duurzame voeding. Binnen een individuele en (multidisciplinaire) groepsprojecten krijg je de kans om je nader te verdiepen in zelf gekozen onderwerpen.

Na het volgen van deze minor heb je de kennis en vaardigheden om vanuit verschillende invalshoeken te redeneren en zo als adviseur of onderzoeker een goede gesprekspartner te vormen bij nieuwe (multidisciplinaire) initiatieven vanuit de primaire voedingssector, (voedingsmiddelen) bedrijven of de overheid.

Leerdoelen

  • De student(e) is in staat om haar/zijn kennis van voedingskunde en duurzame voedselproductie te gebruiken om nieuwe originele ideeën betreffende (humane) gezondheid en voeding te ontwikkelen en haar/zijn mening te verdedigen binnen een onbekende situatie.
  • De student(e) is in staat om binnen een multidisciplinaire groep samen te werken om een volledige voedingsketen in kaart te brengen en daarbij alle facetten van de module aan bod te laten komen op een relevante manier.
  • De student(e) is in staat om individueel een project met praktijkcomponent rondom humane voeding uit te voeren waarbij originele ideeën worden gezocht en meningen onderbouwd.
  • De student(e) is in staat om op een professionele manier te communiceren en samen te werken met docenten en medestudenten.
  • De student(e) is in staat om een populaire wetenschappelijk artikel te schrijven dat onderbouwd is met wetenschappelijke bronnen over een actueel thema, met daarin haar/zijn mening gevend over het gekozen thema.

Deze minor is een onderdeel van de 30EC minor Food Quality & Health (MN4410). Voor een totaalbeeld rondom voeding, gezondheid, duurzaamheid en voedselveiligheid is het aan te raden om die minor te volgen.

Ingangseis

Deze minor is gericht op 3e of 4e jaars HBO studenten met interesse in voeding in het algemeen en voedingskunde en duurzame voedselproductie in het bijzonder.

Vooraf dient men tenminste basale kennis te bezitten aangaande biomoleculen / macronutriënten. In overleg kan aangeraden worden om je te verdiepen in enkele specifieke onderwerpen, afhankelijk van eerder gevolgde vakken.

Toetsing

Het eindcijfer wordt bepaald aan de hand van een kennisassessment dat aan het einde van de 10 weken wordt afgenomen. Daarvoor geldt een bodemcijfer van 5.5. Daarnaast dienen verschillende verslagen / opdrachten met een voldoende te worden afgesloten. Ook dient er een voldoende gescoord te worden m.b.t.  professionele houding.

Roostering

De contactmomenten op school betreffen een variatie aan hoorcolleges, projectoverleg, werkcolleges en waar mogelijk excursies. De (online) contactmomenten worden zoveel mogelijk op 2 dagen per week gepland, al kan daar in praktijk van afgeweken worden.

Literatuur

De benodigde literatuur (dictaten / readers / artikelen / etc.) wordt digitaal ter beschikking gesteld via Blackboard.

Aanmelden

Als HAS-student kun jij je aanmelden voor deze minor via het inschrijfformulier op het HASwise intranet.

Ben je geen HAS-student en is jouw onderwijsinstelling aangesloten bij Kies Op Maat? Meld je dan aan via Kies Op Maat.