Afgestudeerde HAS Hogeschool student winnaars HBO-categorie Kremers Award 2016

Op 15 februari 2017 zijn tijdens de LED (Limburg Economic Development)-conferentie te Heerlen de prijzen voor de Kremers Award 2016 uitgereikt. Zes dames kregen uit handen van oud- gouverneur Kremers een cheque en oorkonde overhandigd in de categorieën HBO, WO en PhD. Hierbij ging in de HBO-categorie de hoofdprijs naar de afgestudeerde HAS Hogeschool studenten Merel Donkers (Geo Media & Design), Anke van Helmond en Carolien Kloosterman (beiden Bedrijfskunde en agribusiness) met hun scriptie 'Gebiedsanalyse Agro As de Peel'.
 

Jury oordeel Kremers Award

De verschillende winnaars van de Kremers Awards 2016 waren volgens de jury erg goed in staat de sociaaleconomische ontwikkeling van regio's in kaart te brengen en te analyseren in hun scripties c.q. proefschriften. In het verlengde daarvan bedachten zij concrete en innovatieve oplossingen voor economische en maatschappelijke problemen. Zoals juryvoorzitter dr. J. Kremers tijdens de uitreiking aangaf is in de beoordeling gezocht naar kwalitatief goede studies over regionale sociaaleconomische ontwikkelingen. Ze zijn niet alleen langs de meetlat van wetenschappelijke standaarden gelegd, er is ook nadrukkelijk gekeken naar het innovatieve karakter en de toepasbaarheid voor bedrijven en lokale besturen. Al beschreven 2 winnaars buitenlandse initiatieven, de jury meende dat de toepasbaarheid op Nederlandse regio's groot is.
 

Winnaressen HBO-categorie HAS Hogeschool

Voor de HBO-categorie is voor het gezamenlijke werkstuk van Merel Donkers, Anke van Helmond en Carolien Kloosterman de hoofdprijs (€5.000) toegekend. Hun scriptie Gebiedsanalyse Agro As de Peel (HAS Hogeschool) beschrijft een ketenverschuiving binnen de agrosfeer en komt met goede voorstellen om de samenwerking binnen die keten te vergroten.


Winnaars overige categorieën

Voor de PhD-categorie is de hoofdprijs (€5.000) toegekend aan Katja Sillen. Haar proefschrift getiteld A Place Called Home – The role of identification in the post-dissolution phase of a customer relationship with a place brand (Universiteit Maastricht) gaat over de mate waarin identificatie met een stad of regio een rol speelt bij of na het verhuizen. Zij heeft dit in het bijzonder onderzocht in relatie tot de regio Zuid-Limburg. Heleen Coenen heeft de stimuleringsprijs (€1.500) in de WO-categorie gewonnen met de thesis Zero Waste Strategy – Exploring the dynamics that introduce the zero waste strategy to Capannori (Universiteit Maastricht). Zij analyseerde een burgerinitiatief voor een alternatieve manier van afvalverwerking. De hoofdprijs (€5.000) in de WO-categorie is toegekend aan Anika de la Flor. Haar studie Water-related Ecosystem Services in the Environmental Impact Assessments in the Peruvian mining industry (Universiteit Maastricht) gaat over de impact van het in bedrijf houden of starten van mijnen in het Congadistrict in Peru.

Winnaars Kremer Awards 2016

Kremers Award 2018

Stichting Behoud Mijnhistorie wil de Kremers Award tweejaarlijks uitreiken. Voor 2018 zal een nog grotere (internationale) doelgroep van studenten in Nederland, België en Duitsland worden aangeschreven. Het doel is om de prijs als een katalysator te laten werken voor onderzoek naar regionale economische en sociale vraagstukken. Voor meer algemene informatie, zie www.kremersaward.nl. Het juryrapport is hier te downloaden.