Nationale Studenten Enquête 2017: Studenttevredenheid HAS Hogeschool stijgt!

De resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2017 zijn bekend. HAS Hogeschool stijgt weer als het gaat om algemene studenttevredenheid: op een schaal van 1 tot 5 van 4,11 in 2016 naar 4,17 in 2017. De HAS scoort hiermee beduidend beter dan het landelijk gemiddelde: 3,97.  De 4 opleidingen die op de vestiging in Venlo worden aangeboden, scoren gemiddeld het beste: 4,20. Voor de 10 opleidingen in Den Bosch is dat iets lager: gemiddeld 4,16.

Meer mooie scores

En nog meer mooie scores: 12 van onze 13 opleidingen scoren boven de 4. Vorig jaar waren dit nog 10 van de 13 opleidingen. Ook wat betreft de algemene sfeer op hun opleiding zijn studenten tevreden en is het cijfer gestegen: 4,52 dit jaar ten opzichte van 4,43 in 2016. Iets minder studenten dan vorig jaar bevelen hun opleiding aan vrienden, familie of collega’s aan: 4,39 in 2017 ten opzichte van 4,41 vorig jaar.  1182 studenten van HAS Hogeschool deden mee aan het onderzoek, dat is ruim 1/3 van het aantal studenten dat dit jaar aan de instelling studeert.
 

Uniek HAS-concept

Dick Pouwels, voorzitter van het College van Bestuur van HAS Hogeschool, reageert verheugd op de uitslag van het onderzoek: “Dit resultaat is een bevestiging van dat wat studenten, docenten en professionals uit het bedrijfsleven bij de HAS doen met elkaar bijzonder is. Wij zijn een tophogeschool: niet alleen in het opleiden van jonge mensen, maar ook in het samenwerken met voorlopers uit een sector die ertoe doet. Dit vormt de basis voor ons unieke HAS-concept waarin studenten zich het beste ontwikkelen: het mét bedrijven continu werken aan innovatieve praktijkgerichte oplossingen voor de vraagstukken van vandaag en morgen. Onze ambitie is om minimaal een algemene studenttevredenheid van 4,20 te halen. Met de stijging van dit jaar maken we een mooie stap richting het waarmaken van die ambitie.”
 

Verbinding met maatschappelijke thema’s

Via een bewuste keuze voor bepaalde vraagstukken zoekt HAS Hogeschool steeds naar verbinding met maatschappelijke thema’s op het gebied van agro, food en leefomgeving. Een paar voorbeelden: gebruik reststromen, nieuwe eiwitten, bodemvruchtbaarheid, telen zonder daglicht, natuurinclusieve landbouw, smart farming, doelgroepenvoeding, voedselverrijking, consumentenvertrouwen en locatiegebonden data.
 

Ook door professionals gewaardeerd

Daarom is ook de beoordeling van professionals voor HAS Hogeschool belangrijk. Uit het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek dat Cedeo dit jaar hield onder cursisten kwam een gemiddeld resultaat van een 9,7 voor de open inschrijvingscursussen en een 9,4 voor de maatwerkcursussen. De uitslag van het onderzoek was nog nooit eerder zo hoog.
 

Beoordeling op 17 thema’s

De tevredenheid van de studenten werd gebaseerd op 17 thema’s op allerlei gebieden: van inhoud en algemene vaardigheden tot studiebegeleiding en stages, maar ook van studierooster en studielast tot huisvesting en studieomgeving. Op de thema’s voorbereiding beroepsloopbaan, groepsgrootte en algemene vaardigheden scoorde de HAS hoog, evenals op de internationale aspecten van de studie zoals stagelopen en studeren in het buitenland. Op studierooster en huisvesting iets minder. De HAS werkt continu aan het verbeteren van minder goed scorende punten. In het strategisch plan van HAS Hogeschool is hiervoor een programma ‘professionalisering werkomgeving’ opgenomen.
 

Beoordeling per opleiding HAS Hogeschool

Vestiging Den Bosch 
Bedrijfskunde en agribusiness:  4,36
Dier- en veehouderij: 4,08
Food Innovation: 4,05
Geo Media & Design:  4,25
International Food & Agribusiness: 3,87
Management van de Leefomgeving:  4,00
Milieukunde: 4,05
Toegepaste Biologie:  4,28
Tuinbouw en Akkerbouw:  4,03
Voedingsmiddelentechnologie: 4,35
 
Vestiging Venlo
Bedrijfskunde en agribusiness:  4,21
Food Innovation: 4,23
Toegepaste Biologie:  4,17