Onderwijs bij HAS Hogeschool

NVAO Geaccrediteerd
Alle HBO opleidingen van HAS Hogeschool zijn NVAO geaccrediteerd.
Meer informatie over de accreditatie is te vinden op de website van NVAO
.


Kwaliteitszorg

HAS Hogeschool ontplooit op het gebied van kwaliteitszorg activiteiten in de kaders van accreditering en visitatie. In het door HAS Hogeschool opgestelde document Kwaliteitszorg is informatie te vinden over de kwaliteitzorg door de hogeschool en recht op kwaliteit en evaluatie.


Onderwijs- en Examenregelement

In het onderwijs- en examenregelement (OER) staan een groot aantal zaken met betrekking tot het onderwijs en examens vastgelegd. De OER is alleen van toepassing op de bacheloropleidingen van HAS Hogeschool.

Alle relevante bepalingen met betrekken tot het onderwijs zijn in de OER verzameld. De OER bestaat uit:

  • Het algemene deel
  • De opleidingsdelen

Het algemene deel bevalt de algemene regels voor alle studenten. In een opleidingsdeel worden specifieke aanvullingen gegeven die betrekking hebben op de opleiding in kwestie.

Bekijk hier het Onderwijs- en Examenregelement van HAS Hogeschool.


Bekijk hier ook de gebruikerstoets studeren met een functiebeperking. 

 

Studentenstatuut

Het studentenstatuut is bedoeld als een heldere en eenduidige vastlegging van de relatie van de student naar de instelling en omgekeerd. De instelling legt haar kwaliteitsdoelstellingen vast naar de student, die recht heeft op  studentgecentreerd, kwalitatief goed onderwijs en goede onderwijsvoorzieningen.

Via het studentenstatuut krijgt de student zicht op wat van hem of haar verwacht wordt in een onderwijssysteem, waarin de eigen verantwoordelijkheid van de student centraal staat.

Bekijk hier het studentenstatuut van HAS Hogeschool.