Kun je avocado's veilig op wereldreis sturen?

Holy guacemole challenge

Voor HAS Hogeschool staat uw belang ten allen tijde centraal. Dat betekent dat wij diensten en oplossingen bieden, die voor u waardevol zijn en aansluiten bij uw situatie. Hierbij gaan we van uw perspectief uit en proberen wij zo goed mogelijk in te spelen op uw wensen en belangen, gebaseerd op integriteit en wederzijds respect. 

Op een aantal plaatsen op deze website wordt om gegevens gevraagd die te herleiden zijn naar individuele personen, zoals een telefoonnummer, e-mail- of postadres. HAS Hogeschool streeft na om persoonsgegevens die u tijdens een bezoek aan de website achterlaat, zodanig te verwerken en te beheren dat uw privacy wordt beschermd en gewaarborgd.

Als u een informatieaanvraag indient of anderszins contact hebt met HAS Hogeschool, legt HAS Hogeschool uw gegevens vast. De gegevens die u in dergelijke gevallen toestuurt, worden verzameld, opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te kunnen beantwoorden. Alle aan HAS Hogeschool verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door HAS Hogeschool aan derden worden verstrekt, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

HAS Hogeschool behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.