Hoofdmenu

Studiekeuze-helper

Op HAS Hogeschool studeer je af met een Beroepsopdracht, en nee, dat is geen gewone afstudeeropdracht. 

HAS Hogeschool is naast een onderwijsinstelling namelijk ook een kennis- en expertisecentrum voor bedrijven en overheden. Deze organisaties leggen hun vraagstelling neer bij HAS Hogeschool en ze investeren in een projectresultaat. De projectaanpak, doelstellingen en resultaten worden vooraf in een contract vastgelegd. Bij een beroepsopdracht werk je tijdens je afstuderen aan een echte vraag en voor een echte opdrachtgever.

PROFESSIONELE SETTING

Een afstuderende student werkt als young professional in een projectteam dat bestaat uit een projectleider, een inhoudsdeskundige (een docent) en meestal 2 of 3 studenten (mogelijk van verschillende opleidingen). Met dit projectteam analyseer je de vraag, doet onderzoek, draagt oplossingen aan en geeft advies. Door al tijdens je afstuderen al in deze professionele setting te werken, laat je zien dat je klaar bent voor de arbeidsmarkt. 

 

Beroepsopdracht sector plant

Het ontwikkelen van een nieuwe markt voor NL winteraardbeien

In dit project wordt onderzocht in hoeverre de teelt, van onder LED geteelde Nederlandse en Belgische winteraardbeien
rendabel is. Hierbij wordt gekeken naar de technische haalbaarheid op het gebied van teelt, afzet mogelijkheden op de West-Europese markt en de economische haalbaarheid.

Beroepsopdracht sector dier

PLAATSBEPALING VAN MELKVEE DOOR MIDDEL VAN LORA TECHNOLOGIE

LoRa staat voor ‘Long Range Low Power’. Met LoRa kunnen allerlei dingen met het internet praten zonder gebruik te maken van 3G of Wi-Fi. Het batterijverbruik is laag, het bereik groot. Onderzocht wordt of LoRa gebruikt kan worden voor plaatsbepaling van melkkoeien, wat de verdere mogelijkheden van LoRa binnen de melkveesector zijn en of hier behoefte aan is vanuit veehouders.

Beroepsopdracht sector leefomgeving

MONITORING OP NATUURBEGRAAFPLAATSEN

Voor natuurbegraafplaats Schoorsveld en natuurbegraafplaats de Maashorst wordt een monitoringsplan opgesteld. Daarbij wordt ook de nulmeting uitgevoerd. Het doel van dit monitoringsplan is om te onderzoeken of de door Natuurbegraven Nederland opgesteld natuurdoelen gehaald worden en hoe zij hun beheer het beste kunnen aanpassen om deze doelen te behalen.