Hoofdmenu

Studiekeuze-helper

Het ministerie van OCW stelt jaarlijks de hoogte van het wettelijke collegegeld vast. 

Lees meer over het verschil tussen het wettelijk- en instellingscollegegeld.

Wettelijk Collegegeld 2022 - 2023

1e hbo-bachelor studie

Het wettelijk collegegeld voor je 1e hbo-bachelor studie bedraagt € 2.209,00  
Vastgesteld conform wet- en regelgeving
 
Let op: Begin je voor het eerst aan een opleiding in het hbo?
Dan kom je in aanmerking voor een halvering van het collegegeld tijdens het 1ste studiejaar. 
2022 - 2023

Instellingscollegegeld

Het instellingscollegegeld bedraagt € 8.800,00 

Dit bedrag geldt voor Niet-EER studenten en studenten die al een hbo-opleiding hebben afgerond. Of studenten die niet voldoen aan de criteria voor het betalen van het wettelijk collegegeld. 

Wettelijk Collegegeld 2022 - 2023

2E HBO-BACHELOR STUDIE

Het wettelijk collegegeld voor je 2e hbo-bachelor studie tijdens een 1ste hbo bachelor studie bedraagt € 2.209,00  
Vastgesteld conform wet- en regelgeving

Let op: Waar en wanneer je je 2e studie volgt is van invloed op eventuele vrijstellingen en bedragen: 
 • Tweede studie
  Wanneer je tijdens je opleiding een tweede opleiding volgt, betaal je het wettelijke collegegeld alleen voor je eerste opleiding. Als je bij een andere onderwijsinstelling een tweede opleiding volgt, dan kun je vrijstelling van betaling aanvragen voor je tweede opleiding.
   
 • Tweede studie tijdens je opleiding
  Ben je tijdens je eerste opleiding gestart met een tweede opleiding, én heb je je eerste opleiding inmiddels behaald en zonder onderbrekingen gevolgd?
  Dan mag je het wettelijke collegegeld blijven betalen voor je tweede opleiding.
  Wanneer je niet aan die eisen voldoet, dan betaal je het instellingscollegegeld. 
   
 • Tweede studie na het behalen van je bachelor- of master
  Wanneer je ná het behalen van een eerste studie nog een opleiding wil volgen betaal je het instellingscollegegeld.

Halvering collegegeld eerstejaars

De halvering van het 1e jaar collegegeld geldt voor elke student die:

 • voor het eerst begint met een opleiding aan een door de overheid gefinancierde (bekostigde) hogeschool of universiteit;
 • een bacheloropleiding of associate degree-opleiding gaat doen;
 • het wettelijk collegegeld betaalt.

Dit geldt voor voltijdstudenten, duale studenten, deeltijdstudenten, studenten aan de Open Universiteit en studenten aan university colleges. Actuele informatie is te vinden op de website van Rijksoverheid.nl 

Aanvragen studiefinanciering en OV-studentenkaart

Op de website van DUO kun je ook terecht voor het aanvragen van studiefinanciering en een OV-studentenkaart. Daarvoor heb je het digitale formulier 'Aanmelden en Studiefinanciering' nodig.