Hoofdmenu

Studiekeuze-helper

Het ministerie van OCW stelt jaarlijks de hoogte van het collegegeld vast.

 • Het wettelijk collegegeld voor het studiejaar 2020-2021 bedraagt € 2.143
  Let op! Als je al een hbo- of wo-studie hebt afgerond moet je HAS-instellingscollegegeld betalen.
 • Voor het studiejaar 2020-2021 is het HAS-instellingscollegegeld vastgesteld op € 8.025

(Het HAS-instellingscollegegeld is in het verleden vastgesteld op basis van het wettelijk collegegeld en de hoogte van de Rijksbijdrage. Jaarlijks wordt dit bedrag bijgesteld rekening houdend met het wettelijk collegegeld en inflatie-correctie.)


Let op! De digitale machtiging kan ingevoerd worden in Studielink vanaf 1 juni 2020 en moet uiterlijk op 1 juli 2020 binnen zijn!

Halvering collegegeld eerstejaars hoger onderwijs

Eerstejaars studenten betalen de helft van het collegegeld. Voldoet een student aan alle voorwaarden voor halvering van het collegegeld? Dan is het collegegeld voor hem of haar in het eerste studiejaar de helft van het wettelijk collegegeld. Actuele informatie is te vinden op de website van rijksoverheid.nl.

Betaling collegegeld ineens

Bij betaling ineens wordt het collegegeld geïnd op 4 september 2020.

 

Betaling collegegeld in termijnen

De administratiekosten voor betaling in termijnen zijn € 24,00.
Dit bedrag wordt samen met de 1e termijn geïnd op 4 september 2020.

Betalen in termijnen

Data innen collegegeld

Bekijk hieronder de betalingen in termijnen. In totaal zal het collegegeld in 9 termijnen van het door jouw opgegeven rekeningnummer geïnd worden.

 1. 04-09-2020   12%
 2. 26-10-2020   11%
 3. 25-11-2020   11%
 4. 24-12-2020   11%
 5. 25-1-2021     11%
 6. 25-2-2021     11%
 7. 25-3-2021     11%
 8. 26-4-2021     11%
 9. 25-5-2021     11%