Hoofdmenu

Studiekeuze-helper

Het ministerie van OCW stelt jaarlijks de hoogte van het collegegeld vast.

 • Het wettelijk collegegeld bedraagt € 1084,00
  Dit bedrag (voor 2021 - 2022) is inclusief de eenmalige korting die de overheid beschikbaar stelt uit Nationaal Programma Onderwijs.
 • Het instellingscollegegeld bedraagt € 7.600,00 *
  Dit bedrag (voor 2021 - 2022) is inclusief de eenmalige korting die de overheid beschikbaar stelt uit het Nationaal Programma Onderwijs.

Het HAS-instellingscollegegeld is in het verleden vastgesteld op basis van het wettelijk collegegeld en de hoogte van de Rijksbijdrage. Jaarlijks wordt dit bedrag bijgesteld rekening houdend met het wettelijk collegegeld en inflatie-correctie.

* Instellingscollegegeld moet je betalen als je al een hbo- of wo-studie hebt afgerond.

 

Let op! De digitale machtiging kan ingevoerd worden in Studielink vanaf 1 juni 2021 en moet uiterlijk op 1 juli 2021 binnen zijn!

Halvering collegegeld eerstejaars hoger onderwijs

Eerstejaars studenten betalen de helft van het collegegeld. Voldoet een student aan alle voorwaarden voor halvering van het collegegeld? Dan is het collegegeld voor hem of haar in het eerste studiejaar de helft van het wettelijk collegegeld. Actuele informatie is te vinden op de website van rijksoverheid.nl. *

* Voor het studiejaar 2021-2022 wordt het wettelijk collegegeld € 542,00.

Betaling collegegeld ineens

Bij betaling ineens wordt het collegegeld geïnd op 3 september 2021. 

 

Betaling collegegeld in termijnen

De administratiekosten voor betaling in termijnen zijn € 24,00.
Dit bedrag wordt samen met de 1e termijn geïnd op 3 september 2021.

Betalen in termijnen

Data innen collegegeld

Bekijk hieronder de betalingen in termijnen. In totaal zal het collegegeld in 9 termijnen van het door jouw opgegeven rekeningnummer geïnd worden.

 1. 03-09-2021   
 2. 25-10-2021   
 3. 25-11-2021   
 4. 23-12-2021   
 5. 25-1-2022     
 6. 25-2-2022     
 7. 25-3-2022     
 8. 25-4-2022     
 9. 25-5-2022