Hoofdmenu

Studiekeuze-helper

Het ministerie van OCW stelt jaarlijks de hoogte van het collegegeld vast.

 • Het wettelijk collegegeld bedraagt € 2.168,00
 • Het instellingscollegegeld bedraagt € 10.186,00 *

Het HAS-instellingscollegegeld is in het verleden vastgesteld op basis van het wettelijk collegegeld en de hoogte van de Rijksbijdrage. Jaarlijks wordt dit bedrag bijgesteld rekening houdend met het wettelijk collegegeld en inflatie-correctie.

* Instellingscollegegeld moet je betalen als je al een hbo- of wo-studie hebt afgerond.

(Het HAS-instellingscollegegeld is in het verleden vastgesteld op basis van het wettelijk collegegeld en de hoogte van de Rijksbijdrage. Jaarlijks wordt dit bedrag bijgesteld rekening houdend met het wettelijk collegegeld en inflatie-correctie.)


Let op! De digitale machtiging kan ingevoerd worden in Studielink vanaf 1 juni 2021 en moet uiterlijk op 1 juli 2021 binnen zijn!

Halvering collegegeld eerstejaars hoger onderwijs

Eerstejaars studenten betalen de helft van het collegegeld. Voldoet een student aan alle voorwaarden voor halvering van het collegegeld? Dan is het collegegeld voor hem of haar in het eerste studiejaar de helft van het wettelijk collegegeld. Actuele informatie is te vinden op de website van rijksoverheid.nl.

Betaling collegegeld ineens

Bij betaling ineens wordt het collegegeld geïnd op 3 september 2021. 

 

Betaling collegegeld in termijnen

De administratiekosten voor betaling in termijnen zijn € 24,00.
Dit bedrag wordt samen met de 1e termijn geïnd op 3 september 2021.

Betalen in termijnen

Data innen collegegeld

Bekijk hieronder de betalingen in termijnen. In totaal zal het collegegeld in 9 termijnen van het door jouw opgegeven rekeningnummer geïnd worden.

 1. 03-09-2021   12%
 2. 25-10-2021   11%
 3. 25-11-2021   11%
 4. 23-12-2021   11%
 5. 25-1-2022     11%
 6. 25-2-2022     11%
 7. 25-3-2022     11%
 8. 25-4-2022     11%
 9. 25-5-2022     11%