Kun je met een vr-bril een watersnood voorkomen?

Virtuele Overstroming Challenge

Ga je komend studiejaar beginnen met een opleiding in Venlo? Hier staat informatie die belangrijk is voor de start van het studiejaar, zoals:

Lees de informatie goed door en zorg dat je voorbereid op school komt.
 

Kosten voor je studie

Excursiekosten

Excursies komen als verplicht onderdeel in (een aantal) modulen voor. De kosten van deze excursies zijn voor rekening van de student. De kosten verschillen per opleiding. 
Op de pagina indicatie extra kosten kun je een overzicht zien van de mogelijke excursiekosten van het 1ste jaar.

WA- en ongevallen

Verzekeringen

Alle studenten zijn via school verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid, voor zover een student tijdens onderwijsactiviteiten (ook tijdens binnenlandse stage en bedrijfs-opdracht) schade toebrengt aan anderen. De student is ook verzekerd tegen risico’s van ongevallen waarbij lichamelijk letsel optreedt.

Het eigen risico van de verzekering is voor rekening van de student.
(Meer informatie kun je vinden op intranet onder het kopje studentinfo. De toegangscode ontvang je in het begin van het studiejaar). 

Onderwijs- en examenregelingen en studentenstatuut

In de onderwijs- en examenregeling (OER) van HAS Hogeschool staat informatie m.b.t. het onderwijs, toetsen en tentamens, beoordeling en vaststelling resultaten, studievoortgang en studie- begeleiding, bindend studieadvies etc. Deze regeling (en andere belangrijke informatie) kun je vinden in onderwijs bij HAS Hogeschool.

Meer informatie over OER en studentenstatuten. 

HAS Hogeschool te bereiken via openbaar vervoer

Parkeermogelijkheden

Het parkeerterrein van HAS Hogeschool is bestemd voor personeel.
Studenten maken gebruik van het openbaar vervoer. In de omgeving is er gelegenheid om op eigen kosten te parkeren in de parkeer garage.

Kluisjes en postmappen

Overige informatie

Op school zijn kluisjes te huur. Voor €50,- kun je een kluisje huren voor je gehele opleiding (4 jaar). Hiervan is €30,- borg en €5,- huur/jaar. Bij de start van het studiejaar kun je dit bij de receptie aanvragen. 

Tevens krijg je als student een eigen postmap, waarin bijvoorbeeld verslagen of beoordelingen kunnen worden teruggekoppeld.