Hoofdmenu

Studiekeuze-helper

De Keuzegids 2022 is uit en HAS Hogeschool stijgt van 3 naar 6 topopleidingen. Een resultaat waar we trots op mogen zijn!

De totaalscore van de HAS is dit jaar 66,5 en daarmee staan we op de 5e plek in de categorie middelgrote hogescholen. We zijn daarmee de beste groene hogeschool van Nederland. 

6 topopleidingen

De opleidingen die meer dan 75 punten behalen, krijgen het kwaliteitszegel van topopleiding. Dit geldt bij HAS Hogeschool dit jaar voor 6 opleidingen. Vorig jaar waren het er 3, een mooi resultaat dus.

 

Liz Chermin, lid College van Bestuur: ‘Onze kracht ligt in de persoonlijke ontmoeting. Dàt waarmaken in coronatijd was extra moeilijk. Ik zie het daarom als een groot compliment aan onze studenten en medewerkers dat het ons samen gelukt is om de beste groene hogeschool van Nederland te blijven.’

Keuzegids

Elke opleiding wordt in de Keuzegids op verschillende aspecten beoordeeld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen studentenoordelen uit de Nationale Studenten Enquête en studiesuccescijfers.

De studentenoordelen tellen voor 71,4% mee en de studiesuccescijfers voor 28,6%.

 

Meer weten? https://keuzegids.nl/ en Methodiek Keuzegids Hbo 2022 - Keuzegids