Hoofdmenu

Studiekeuze-helper

Internationalisering: optie wordt noodzaak. De wereldwijde vraag naar kwalitatief goed hoger onderwijs blijft groeien.

Ook in Nederland komen onze studenten steeds vaker te werken in een internationaal georiënteerd werkveld en in internationale teams. Dat vergt een internationale oriëntatie en interculturele vaardigheden.

HAS Hogeschool heeft de afgelopen jaren door de inspanningen en het enthousiasme van velen mooie stappen gezet op het gebied van internationalisering. Met als belangrijkste doel om de internationale arbeidspositie van onze studenten te versterken.

Waarom internationalisering?

Met internationalisering op HAS Hogeschool willen we:

  • Studenten internationale competenties laten verwerven
    zodat jij als student als professional in een internationale context plezierig en effectief kan functioneren,
  • Een stevige internationale (kennis)positie ontwikkelen
    om bedrijven en organisaties te kunnen ondersteunen bij hun internationale innovatie- en ontwikkelingsvraagstukken op het gebied van vakkennis, capacity building en ontwikkelingssamenwerking.

Internationalisering integreren

Daarom blijven we internationalisering verder integreren in onze 3 primaire processen:

  1. onderwijs,
  2. kennisontwikkeling en
  3. kennistransfer.